1. bookTom 114 (2017): Zeszyt 1 (January 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Digital filters: hermitian, antihermitian, unitary and their applications

Data publikacji: 23 May 2020
Tom & Zeszyt: Tom 114 (2017) - Zeszyt 1 (January 2017)
Zakres stron: 101 - 112
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

[1] Atici F.M., A Transform Method in Discrete Fractional Calculus, International Journal of Difference Equations (IJDE), Vol. 2, No. 2, 2007, 165–176.Search in Google Scholar

[2] Yan Lia, Hu Shengb, YangQuan Chen, Analytical impulse response of a fractional second order filter and its impulse response invariant discretization, ELSEVIER Signal Processing, Vol. 91, Issue 3, March 2011, 498–507.10.1016/j.sigpro.2010.01.017Search in Google Scholar

[3] Siwczyński M., Rozkłady: prąd aktywny, prąd rozrzutu, prąd bierny w dziedzinie czasu dyskretnego, Przegląd Elektrotechniczny, 7/2010, 338–341.Search in Google Scholar

[4] Siwczyński M., Drwal A., Żaba S., Zastosowanie filtrów cyfrowych rzędu ułamkowego typu wykładniczego do analizy układów o parametrach rozłożonych, Przegląd Elektrotechniczny, 2/2012, 184–190.Search in Google Scholar

[5] Siwczyński M., Postać wykładnicza i hiperboliczna operatora bądź sygnału okresowego w dziedzinie czasu – zastosowania w teorii mocy, Przegląd Elektrotechniczny, 6/2012, 194–197.Search in Google Scholar

[6] Siwczyński M., Drwal A., Żaba S., The digital function filters-algorythms and applications, Bull, Polish Accademy of Science, 2013.10.2478/bpasts-2013-0036Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo