1. bookVolume 114 (2017): Edition 1 (January 2017)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2353-737X
Première parution
20 May 2020
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Digital filters: hermitian, antihermitian, unitary and their applications

Publié en ligne: 23 May 2020
Volume & Edition: Volume 114 (2017) - Edition 1 (January 2017)
Pages: 101 - 112
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2353-737X
Première parution
20 May 2020
Périodicité
1 fois par an
Langues
Anglais

[1] Atici F.M., A Transform Method in Discrete Fractional Calculus, International Journal of Difference Equations (IJDE), Vol. 2, No. 2, 2007, 165–176.Search in Google Scholar

[2] Yan Lia, Hu Shengb, YangQuan Chen, Analytical impulse response of a fractional second order filter and its impulse response invariant discretization, ELSEVIER Signal Processing, Vol. 91, Issue 3, March 2011, 498–507.10.1016/j.sigpro.2010.01.017Search in Google Scholar

[3] Siwczyński M., Rozkłady: prąd aktywny, prąd rozrzutu, prąd bierny w dziedzinie czasu dyskretnego, Przegląd Elektrotechniczny, 7/2010, 338–341.Search in Google Scholar

[4] Siwczyński M., Drwal A., Żaba S., Zastosowanie filtrów cyfrowych rzędu ułamkowego typu wykładniczego do analizy układów o parametrach rozłożonych, Przegląd Elektrotechniczny, 2/2012, 184–190.Search in Google Scholar

[5] Siwczyński M., Postać wykładnicza i hiperboliczna operatora bądź sygnału okresowego w dziedzinie czasu – zastosowania w teorii mocy, Przegląd Elektrotechniczny, 6/2012, 194–197.Search in Google Scholar

[6] Siwczyński M., Drwal A., Żaba S., The digital function filters-algorythms and applications, Bull, Polish Accademy of Science, 2013.10.2478/bpasts-2013-0036Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo