1. bookTom 114 (2017): Zeszyt 1 (January 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Vibrations of free-field and building caused by passages of the Pendolino train

Data publikacji: 23 May 2020
Tom & Zeszyt: Tom 114 (2017) - Zeszyt 1 (January 2017)
Zakres stron: 85 - 100
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

[1] Madshus C., Bessason B., Harvik L., Prediction model for low frequency vibration from high speed railways on soft ground, Journal of Sound and Vibration, Vol. 193(1), 1996, 195–203.10.1006/jsvi.1996.0259Search in Google Scholar

[2] Metrikine A.V., Vostrukhov A.V., Vrouwenvelder A.C.W.M., Drag experienced by a high-speed train due to excitation of ground vibrations, International Journal of Solids and Structures, Vol. 38 (48), 2001, 8851–8868.10.1016/S0020-7683(01)00045-2Search in Google Scholar

[3] Schillemans L., Impact of sound and vibration of the North-South high-speed railway connection through the city of Antwerp Belgium, Journal of Sound and Vibration, Vol. 267 (3), 2003, 637–649.10.1016/S0022-460X(03)00729-6Search in Google Scholar

[4] PN-85/B-02170, Evaluation of the harmfulness of building vibrations due to ground motion (in Polish).Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo