1. bookTom 114 (2017): Zeszyt 1 (January 2017)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

The laser scanning in the digitization process of relictually preserved architectural details

Data publikacji: 23 May 2020
Tom & Zeszyt: Tom 114 (2017) - Zeszyt 1 (January 2017)
Zakres stron: 79 - 84
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-737X
Pierwsze wydanie
20 May 2020
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

[1] Kadłuczka A., Rekonstrukcja architektoniczna – realne czy wirtualne modelowanie rzeczywistości historycznej?, Doktryny i Realizacje Konserwatorskie w Świetle Doświadczeń Krakowskich Ostatnich 30 lat, WAM, Kraków 2011, 209–223.Search in Google Scholar

[2] Bruno F., Bruno S., De Sensi G., Luchi M., Mancuso S., Muzzupappa M., From 3D reconstruction to virtual realisty: A complete methodology of digital archeological exhibition, Journal of Cultural Heritage, Vol. 11, 2010, 42–49.10.1016/j.culher.2009.02.006Search in Google Scholar

[3] Boroń A., Rzonca A., Wróbel A., Metody fotogrametrii cyfrowej i skanowania laserowego w inwentaryzacji zabytków, Roczniki Geometryki, Vol. V, Issue 8, 2007, 129–140.Search in Google Scholar

[4] Markiewicz M., Cyfrowe techniki dokumentacji zabytków ruchomych na przykładzie halsztackiej ceramiki malowanej z Domasławia, gm. Kobiarzyce, Digitalizacja Dziedzictwa Archeologicznego – wybrane zagadnienia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Lublin 2011, 158–172.Search in Google Scholar

[5] Pires H., Ortiz P., Marques P., Sanchez H., Close-range Lase Scanning Applied to Archeological Artifacts Documentation. Virtual Reconstruction of an XVIth Century Ceramic Pot, The 7th International Symphosium on Virtual Reality, Archaeology and Cultural Heritage VAST, 2006.Search in Google Scholar

[6] Luis Lerma J., Muir C., Evaluating the 3D documentation of an early Christian upringht stone withc carvings from Scotlande witch multiples images, Journal of Archaeological Science, Vol. 46, 2014, 311–318.10.1016/j.jas.2014.02.026Search in Google Scholar

[7] De Luca L., Methods, formalism and tool for the semantic-based surveying and representation of architectural heritage, Societe Italian di Fotogrammetria e Topgrafia 2011, online: 15.12.2011.10.1007/s12518-011-0076-7Search in Google Scholar

[8] Pavelka K., Sedina J., Faltynova M., Matouskova E., Documentation, 3D modeling and replication of archaeological artifacts, Processdings of the international Multidisciplinary Scientific GeoConferences SGEM, 2015, Vol. 4, 109–116.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD