Otwarty dostęp

The Effect of Nanoscale Bismuth Oxide on the Electrical and Mechanical Properties of Polyvinyl Acetate


Zacytuj

E El-Mossalamy
Waleed Mahmoud
M. Hafez
Physics Department, Faculty of Science, Suez Canal University, Ismaillia, Egypt
eISSN:
2083-4799
ISSN:
1730-2439
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Materials Sciences, Functional and Smart Materials