Otwarty dostęp

The Effect of Nanoscale Bismuth Oxide on the Electrical and Mechanical Properties of Polyvinyl Acetate


Zacytuj

eISSN:
2083-4799
ISSN:
1730-2439
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Materials Sciences, Functional and Smart Materials