1. bookVolume 8 (2008): Edition 2 (June 2008)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Première parution
23 Sep 2008
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Poprawa Własności Wibroizolacyjnych Siedziska Operatora Maszyny Roboczej Poprzez Aktywne Sterowanie Zawieszeniem

Publié en ligne: 17 Oct 2008
Volume & Edition: Volume 8 (2008) - Edition 2 (June 2008)
Pages: 53 - 60
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Première parution
23 Sep 2008
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

Kowal J., Sterowanie drganiami, Gutenberg, Kraków 1996.Search in Google Scholar

Krzyżyński T., Maciejewski I., Chamera S., Modelling and simulation of active system of truck seat vibroisolation with biomechanical model of human body under real excitations, VDI Berichte Nr. 1821, 2004.Search in Google Scholar

Krzyżyński T., Maciejewski I., Chamera S., On Application of Fuzzy Logic in Active Control of Track Driver's Seat, Machine Dynamics Problems, 2004, vol.28, No 1, 91-100.Search in Google Scholar

Maciejewski I.: Polioptymalizacja własności wibroizolacyjnych aktywnego systemu zawieszenia siedziska, Pomiary, Automatyka, Kontrola, 8/2007, 49-52.10.2478/v10077-008-0031-4Search in Google Scholar

Nader M., Modelowanie i symulacja oddziaływania drgań pojazdów na organizm człowieka, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001.Search in Google Scholar

PN-91, N-01354 Dopuszczalne wartości przyspieszenia drgań o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka i metody oceny narażania, 1994.Search in Google Scholar

Preumont A., Vibration Control of Active Structures An Introduction, Kluwer Academic Publishers, London 2002.Search in Google Scholar

Beater P.: Pneumatic Drives, System Design, Modelling and Control, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2007.10.1007/978-3-540-69471-7Search in Google Scholar

Engel Z., Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.Search in Google Scholar

Engel Z., Kowal J., Sterowanie procesami wibroakustycznymi, Wydawnictwa AGH, Kraków 1995Search in Google Scholar

Griffin M. J., Handbook of Human Vibration, London 1996.Search in Google Scholar

Gunston T. P., Rebelle J., Griffin M. J.: A comparison of two methods of simulating seat suspension dynamic performance, Journal of Sound and Vibration 278 (2004), 117-134.10.1016/j.jsv.2003.09.063Search in Google Scholar

ISO 7096 Earth-moving machinery - Laboratory evaluation of operator seat vibration, 2000.Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD