1. bookTom 8 (2008): Zeszyt 2 (June 2008)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2083-4799
ISSN
1730-2439
Pierwsze wydanie
23 Sep 2008
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Genetyczne Wspomaganie Konstrukcji Rozdrabniaczy Wielotarczowych

Data publikacji: 17 Oct 2008
Tom & Zeszyt: Tom 8 (2008) - Zeszyt 2 (June 2008)
Zakres stron: 12 - 19
Polecane artykuły z Trend MD