1. bookTom 13 (2021): Zeszyt 2 (November 2021)
    Brand Activism
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2628-166X
Pierwsze wydanie
30 May 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Tweeter-in-Chief Donald J. Trump: How Social Media Can Be the Downfall of Your Brand

Data publikacji: 22 Oct 2021
Tom & Zeszyt: Tom 13 (2021) - Zeszyt 2 (November 2021)<br/>Brand Activism
Zakres stron: 44 - 49
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2628-166X
Pierwsze wydanie
30 May 2019
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Campbell, J (1968): “The Hero with a Thousand Faces”, NJ: Princeton University Press. Search in Google Scholar

Hill, R., Wright, B., and Bennett, A. (2021): “Storytelling and the Hero’s Journey: The Trump Brand and Social Media,” working paper. Search in Google Scholar

https://hbr.org/2020/02/how-do-consumers-feel-when-companies-get-political Search in Google Scholar

https://www.nytimes.com/2021/01/11/business/trump-brand-capitol-mob.html Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo