1. bookTom 58 (2014): Zeszyt 3 (November 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1213
Pierwsze wydanie
03 Apr 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Open Access

Adheze akrylátových laků k historickým kovovým materiálům / Adhesion of acrylate varnishes to historical metallic materials

Data publikacji: 20 Nov 2014
Tom & Zeszyt: Tom 58 (2014) - Zeszyt 3 (November 2014)
Zakres stron: 71 - 74
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1213
Pierwsze wydanie
03 Apr 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Šubert L. Plasty a galvanická povrchová úprava, Tribotechnika 2014, 2, 40-43.Search in Google Scholar

2. Olyšar K., Srb M. Galvanotechnika, VŠCHT: Praha, 1984.Search in Google Scholar

3. Ostrá V. Pokovování plastů, Povrcháři 2009, 9, 4-6.Search in Google Scholar

4. ČSN 03 8162 Stanovení vnitřního pnutí galvanických povlaků.Search in Google Scholar

5. ČSN ISO 4525 Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky nikl-chrom na plastech.Search in Google Scholar

6. Di Bari, G. A. Corrosion of Decorative Electroplated Nickel Chromium Coatings on Steel, Zinc, Aluminium and Plastics, Metal Finishing 1977, 75, 17-24.Search in Google Scholar

7. Möbius, A., Tolls, E. Plating on Plastic - New Developments in the Field of Chemistry, Trans. IMF 1999, 77 (1), B9.Search in Google Scholar

8. Hurley, J. L., Chart, J. E. Dependence of Thermal Cycle Response of Plated Plastic on the Mechanical Properties of the Electroplate, Plating 1975, 62, 127. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo