1. bookTom 58 (2014): Zeszyt 3 (November 2014)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1213
Pierwsze wydanie
03 Apr 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Kompozitní Cr povlaky pro pístní kroužky / Composite chromium coatings for piston rings

Data publikacji: 20 Nov 2014
Tom & Zeszyt: Tom 58 (2014) - Zeszyt 3 (November 2014)
Zakres stron: 84 - 87
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1804-1213
Pierwsze wydanie
03 Apr 2012
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

1. Hrabák, V.; et al. Pístní kroužky, Konstrukce, výroba, provoz; Charlie Hořovice a.s.: Hořovice, 2000.Search in Google Scholar

2. Buran, U. Chrom-Keramik-Kombinationsschichten für Kolbenringe; ATZ: Stuttgart, 1996.Search in Google Scholar

3. Macek, J. Spalovací motory I; ČVUT: Praha, 2007.Search in Google Scholar

4. Soares, E.; et al. Nanobor - Reinforced Chromium Top Ring Coating for Diesel Engines Application; SAE Technical Paper Series, 2009-36-0179; SAE, 2009.10.4271/2009-36-0179Search in Google Scholar

5. Obr, L. Funkční chromování - Heef 25; Jihlava, 2008.Search in Google Scholar

6. Lausmann, G. A.; Unruh, J. N. Die galvanische Verchromung, 1st ed.; Schriftenreihe Galvanotechnik und Oberfl ächenbehandlung; Eugen G. Leuze Verlag: Bad Saulgau, 1998.Search in Google Scholar

7. Chocholatý, O. Vlastnosti, zkoušení a vývoj kompozitních Cr povlaků pro PK. Dizertační práce, ZČU.Search in Google Scholar

8. Tseluikin, V. N. Composite Electrochemical Coatings: Preparation, Structure, Properties. Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces 2009, 45 (3), 595-599.10.1134/S2070205109030083Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo