1. bookVolume 58 (2014): Edition 3 (November 2014)
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1804-1213
Première parution
03 Apr 2012
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais
Accès libre

Adheze akrylátových laků k historickým kovovým materiálům / Adhesion of acrylate varnishes to historical metallic materials

Publié en ligne: 20 Nov 2014
Volume & Edition: Volume 58 (2014) - Edition 3 (November 2014)
Pages: 71 - 74
Détails du magazine
License
Format
Magazine
eISSN
1804-1213
Première parution
03 Apr 2012
Périodicité
4 fois par an
Langues
Anglais

1. Šubert L. Plasty a galvanická povrchová úprava, Tribotechnika 2014, 2, 40-43.Search in Google Scholar

2. Olyšar K., Srb M. Galvanotechnika, VŠCHT: Praha, 1984.Search in Google Scholar

3. Ostrá V. Pokovování plastů, Povrcháři 2009, 9, 4-6.Search in Google Scholar

4. ČSN 03 8162 Stanovení vnitřního pnutí galvanických povlaků.Search in Google Scholar

5. ČSN ISO 4525 Kovové povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky nikl-chrom na plastech.Search in Google Scholar

6. Di Bari, G. A. Corrosion of Decorative Electroplated Nickel Chromium Coatings on Steel, Zinc, Aluminium and Plastics, Metal Finishing 1977, 75, 17-24.Search in Google Scholar

7. Möbius, A., Tolls, E. Plating on Plastic - New Developments in the Field of Chemistry, Trans. IMF 1999, 77 (1), B9.Search in Google Scholar

8. Hurley, J. L., Chart, J. E. Dependence of Thermal Cycle Response of Plated Plastic on the Mechanical Properties of the Electroplate, Plating 1975, 62, 127. Search in Google Scholar

Articles recommandés par Trend MD

Planifiez votre conférence à distance avec Sciendo