Uneingeschränkter Zugang

Adheze akrylátových laků k historickým kovovým materiálům / Adhesion of acrylate varnishes to historical metallic materials


Zitieren

Práce byla zaměřena na hodnocení dvou typů akrylátových laků (Paraloid B72 a B48N) z hlediska adheze k historickým kovovým materiálům. Třívrstvé povlaky byly hodnoceny pomocí odtrhového testu, scratch testu a T-bend testu. Část vzorků byla exponována 500 hodin v kondenzační komoře a následně znovu hodnocena pomocí odtrhového testu. Náchylnost rozhraní povlak/kov k hydrataci bylo ověřeno pomocí impedančních měření. Za suchých podmínek nebyl potvrzen předpoklad vyšší adheze laku B48N k podkladu než u laku B72. Lak B48N ale vykázal podstatně vyšší odolnost k hydrataci. Laky mají nejvyšší adhezi k oceli a olovu, naopak nejnižší k zinku, cínu a měděné patině.

eISSN:
1804-1213
Sprache:
Englisch
Zeitrahmen der Veröffentlichung:
4 Hefte pro Jahr
Fachgebiete der Zeitschrift:
Industrielle Chemie, Chemieingenieurwesen, Materialwissenschaft, Keramik und Glas