Otwarty dostęp

A Review on State-of-Art Blockchain Schemes for Electronic Health Records Management


Zacytuj

Jayapriya Jayabalan
School of Computer Science Engineering and Information Systems, Vellore Institute of Technology India
N. Jeyanthi
School of Computer Science Engineering and Information Systems, Vellore Institute of Technology India
eISSN:
1314-4081
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Computer Sciences, Information Technology