Otwarty dostęp

A Review on State-of-Art Blockchain Schemes for Electronic Health Records Management


Zacytuj

eISSN:
1314-4081
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Computer Sciences, Information Technology