Acceso abierto

Użyteczność Obliczeniowej Mechaniki Spawania W Procesie Kształtowania Technologii

   | 17 oct 2008

Cite

Bazując na Obliczeniowej Mechanice Spawania (OMS) scharakteryzowano wzajemne oddziaływanie cieplno-mechaniczne w procesie spawania. Celem OMS jest rozszerzenie możliwości analizy: temperatury, naprężeń i odkształceń razem z ewolucją mikrostruktury w procesie spawania. W dalszej kolejności określono aktualny stan relacji pomiędzy modułami: cieplnym, mikrostrukturą i mechanicznym. Pozwoliło to ustalić metodykę badań spawalności materiałów i konstrukcji, opartą o metodę obliczeniową.

eISSN:
2083-4799
ISSN:
1730-2439
Idioma:
Inglés
Calendario de la edición:
4 veces al año
Temas de la revista:
Materials Sciences, Functional and Smart Materials