1. bookVolume 6 (2020): Issue 1 (June 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Home Hospice – Understanding the Issue, Poles’ Attitudes Towards it and the State of Discourse in Media. Research Results

Published Online: 12 Mar 2020
Volume & Issue: Volume 6 (2020) - Issue 1 (June 2020)
Page range: 42 - 52
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The paper presents results of research related to familiarity and understanding of home hospice term and shows how the social media discourse of palliative care looks like. Answers and conclusions are crucial for palliative care organisations as their existence depends on donors financial support which engagement is strongly related to communication activities performed by those organisations.

In the paper there has been presented opinions about public discussion about terminally ill children and its potential need for being treated as a taboo. The data whether futile medical care should be performed whatever the cost is also shown in the paper. Researchers asked also who should be responsible for executing management of hospices in Poland. The main conclusions focus on the necessity to intensify communication activities, especially by the professionals.

Keywords

DĄBROWSKA A., (2008), Zmiany obszarów podlegających tabu we współczesnej kulturze, Acta Universitatis Vratislaviensis nr 3060, Język a kultura, tom 20, Wrocław.Search in Google Scholar

KWIECIŃSKA A., Z czym kojarzy się hospicjum, https://psycheon.pl/baza-wiedzy-psychoonkologia/z-czym-kojarzy-sie-hospicjum (22.05.2018).Search in Google Scholar

WHO, www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care (18.07.2018).Search in Google Scholar

DE WALDEN GAŁUSZKO K. (red.) 2006, Podstawy opieki paliatywnej, Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Warszawa.Search in Google Scholar

DANGEL T. (red.) (2011), Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego u dzieci, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Warszawa.Search in Google Scholar

KICIOR B., Po co nam media – po co my mediom? Funkcje i oddziaływanie mediów masowych w społeczeństwie, Konteksty Społeczne | Social Contexts, 2018, Tom 6, Nr1.Search in Google Scholar

MCQUAIL D.,(1994), Mass Communication Theory. An introduction, London, Sage.Search in Google Scholar

SZMYD K, URBANIAK K., DYTMAN-STASIEŃKO A. (red.) (2017), Pozwólcie mi odejść w ramionach najbliższych, Wydawnictwo Inspiracje, Bielsko-Biała.Search in Google Scholar

Antyweb, Megapanel PBI/Gemius, styczeń-czerwiec 2015, http://antyweb.pl/gemius-kto-w-polsce-korzysta-zfacebooka-i-twittera/ (04.07.2018)Search in Google Scholar

SZYMCZUK I WSP., Media jako źródło wiedzy o zdrowiu, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, (2011), Tom 17, Nr 4.Search in Google Scholar

GACKOWSKI T, BRYLSKA K., PATERA M. I IN., Korzystanie z mediów społecznościowych jako praktyka społeczna różnych pokoleń medialnych, Laboratorium Badań Medioznawczych UW, Warszawa 2018.Search in Google Scholar

Dziennik Ustaw Warszawa 17.04.2018, poz. 742Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo