1. bookVolumen 6 (2020): Edición 1 (January 2020)
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2450-7563
Primera edición
16 Apr 2015
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés
Acceso abierto

Home Hospice – Understanding the Issue, Poles’ Attitudes Towards it and the State of Discourse in Media. Research Results

Publicado en línea: 12 Mar 2020
Volumen & Edición: Volumen 6 (2020) - Edición 1 (January 2020)
Páginas: 42 - 52
Detalles de la revista
License
Formato
Revista
eISSN
2450-7563
Primera edición
16 Apr 2015
Calendario de la edición
2 veces al año
Idiomas
Inglés

DĄBROWSKA A., (2008), Zmiany obszarów podlegających tabu we współczesnej kulturze, Acta Universitatis Vratislaviensis nr 3060, Język a kultura, tom 20, Wrocław.Search in Google Scholar

KWIECIŃSKA A., Z czym kojarzy się hospicjum, https://psycheon.pl/baza-wiedzy-psychoonkologia/z-czym-kojarzy-sie-hospicjum (22.05.2018).Search in Google Scholar

WHO, www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care (18.07.2018).Search in Google Scholar

DE WALDEN GAŁUSZKO K. (red.) 2006, Podstawy opieki paliatywnej, Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Warszawa.Search in Google Scholar

DANGEL T. (red.) (2011), Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego u dzieci, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Warszawa.Search in Google Scholar

KICIOR B., Po co nam media – po co my mediom? Funkcje i oddziaływanie mediów masowych w społeczeństwie, Konteksty Społeczne | Social Contexts, 2018, Tom 6, Nr1.Search in Google Scholar

MCQUAIL D.,(1994), Mass Communication Theory. An introduction, London, Sage.Search in Google Scholar

SZMYD K, URBANIAK K., DYTMAN-STASIEŃKO A. (red.) (2017), Pozwólcie mi odejść w ramionach najbliższych, Wydawnictwo Inspiracje, Bielsko-Biała.Search in Google Scholar

Antyweb, Megapanel PBI/Gemius, styczeń-czerwiec 2015, http://antyweb.pl/gemius-kto-w-polsce-korzysta-zfacebooka-i-twittera/ (04.07.2018)Search in Google Scholar

SZYMCZUK I WSP., Media jako źródło wiedzy o zdrowiu, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, (2011), Tom 17, Nr 4.Search in Google Scholar

GACKOWSKI T, BRYLSKA K., PATERA M. I IN., Korzystanie z mediów społecznościowych jako praktyka społeczna różnych pokoleń medialnych, Laboratorium Badań Medioznawczych UW, Warszawa 2018.Search in Google Scholar

Dziennik Ustaw Warszawa 17.04.2018, poz. 742Search in Google Scholar

Artículos recomendados de Trend MD