1. bookVolume 6 (2020): Edizione 1 (June 2020)
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2450-7563
Prima pubblicazione
16 Apr 2015
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese
Accesso libero

Home Hospice – Understanding the Issue, Poles’ Attitudes Towards it and the State of Discourse in Media. Research Results

Pubblicato online: 12 Mar 2020
Volume & Edizione: Volume 6 (2020) - Edizione 1 (June 2020)
Pagine: 42 - 52
Dettagli della rivista
License
Formato
Rivista
eISSN
2450-7563
Prima pubblicazione
16 Apr 2015
Frequenza di pubblicazione
2 volte all'anno
Lingue
Inglese

DĄBROWSKA A., (2008), Zmiany obszarów podlegających tabu we współczesnej kulturze, Acta Universitatis Vratislaviensis nr 3060, Język a kultura, tom 20, Wrocław.Search in Google Scholar

KWIECIŃSKA A., Z czym kojarzy się hospicjum, https://psycheon.pl/baza-wiedzy-psychoonkologia/z-czym-kojarzy-sie-hospicjum (22.05.2018).Search in Google Scholar

WHO, www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care (18.07.2018).Search in Google Scholar

DE WALDEN GAŁUSZKO K. (red.) 2006, Podstawy opieki paliatywnej, Wydawnictwa Lekarskie PZWL, Warszawa.Search in Google Scholar

DANGEL T. (red.) (2011), Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia podtrzymującego u dzieci, Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Warszawa.Search in Google Scholar

KICIOR B., Po co nam media – po co my mediom? Funkcje i oddziaływanie mediów masowych w społeczeństwie, Konteksty Społeczne | Social Contexts, 2018, Tom 6, Nr1.Search in Google Scholar

MCQUAIL D.,(1994), Mass Communication Theory. An introduction, London, Sage.Search in Google Scholar

SZMYD K, URBANIAK K., DYTMAN-STASIEŃKO A. (red.) (2017), Pozwólcie mi odejść w ramionach najbliższych, Wydawnictwo Inspiracje, Bielsko-Biała.Search in Google Scholar

Antyweb, Megapanel PBI/Gemius, styczeń-czerwiec 2015, http://antyweb.pl/gemius-kto-w-polsce-korzysta-zfacebooka-i-twittera/ (04.07.2018)Search in Google Scholar

SZYMCZUK I WSP., Media jako źródło wiedzy o zdrowiu, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, (2011), Tom 17, Nr 4.Search in Google Scholar

GACKOWSKI T, BRYLSKA K., PATERA M. I IN., Korzystanie z mediów społecznościowych jako praktyka społeczna różnych pokoleń medialnych, Laboratorium Badań Medioznawczych UW, Warszawa 2018.Search in Google Scholar

Dziennik Ustaw Warszawa 17.04.2018, poz. 742Search in Google Scholar

Articoli consigliati da Trend MD

Pianifica la tua conferenza remota con Sciendo