1. bookVolume 43 (2022): Issue 1 (March 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-8414
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Testing Polish Secondary-School Students’ Written Social Communication Competence Based on a Timed Composition Task

Published Online: 09 May 2022
Volume & Issue: Volume 43 (2022) - Issue 1 (March 2022)
Page range: 75 - 94
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2353-8414
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

1. Bernays E.L. (1928), Propaganda, New York: Horace Liveright. Search in Google Scholar

2. Dobek-Ostrowska B., (2004), Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym [Mass media and political actors in the light of political communication studies], Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław. Search in Google Scholar

3. Dukaj J., (2019), Po piśmie [That’s it for writing], Wydawnictwo Literackie, Warszawa. Search in Google Scholar

4. Filipiak M., (2003), Homo communicans, Wydawnictwo UMCS, Lublin. Search in Google Scholar

5. Goban-Klas T., (2003), Media i komunikowanie masowe — Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu [Media and mass communication: Theories and analysis of press, radio, television and the Internet], PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

6. Goban-Klas T., (2009), Media i komunikowanie masowe [Media and Mass Communication], PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

7. Jabłoński W., (2006), Kreowanie informacji — Media relations [Projecting Information: Media relations], PWN Warszawa. Search in Google Scholar

8. Kowalski T., (2017), Komunikacja w czasach Internetu — powrót do źródeł?, in Nauki o mediach i komunikacji społecznej: Krystalizacja dyscypliny w Polsce — Tradycje, nurty, problemy, rezultaty [Media and social communication sciences: Crystallization of the discipline in Poland — Traditions, trends, problems, results], eds., A. Adamski, S. Gawroński, M. Szewczyk, ASPRA, Warszawa. Search in Google Scholar

9. Lamri J., (2019), The 21st Century Skills: How soft skills can make the difference in the digital era, Next Society. Search in Google Scholar

10. McQuail D., (2010), Mass Communication Theory. 6th ed. Sage. Search in Google Scholar

11. Michalczyk St., (2008), Społeczeństwo medialne: Studia z teorii komunikowania masowego [Media Society: Studies in Mass Communication Theory] Wydawnictwo Śląsk, Katowice Search in Google Scholar

12. Morozowski M., (2001), Media masowe: Władza rozrywka i biznes [Mass media: Power Entertainment and Business], ASPRA-JR, Warszawa. Search in Google Scholar

13. Osika G., (2018), Ja współcześnie definiować kompetencje komunikacyjne?, in Z teorii i praktyki komunikacji społecznej. Stan i rozwój badań w Polsce [Z teorii i praktyki komunikacji społecznej: Stan i rozwój badań w Polsce], eds. K. Konarska, A. Lewicki, P. Urbaniak, LIBRON Filip Lohner, Kraków. Search in Google Scholar

14. Tworzydło B., (2017), Public relations praktycznie [Public relations in practice], Newsline, Rzeszów. Search in Google Scholar

15. Wojcik K., (2013), Public relations — Wiarygodny dialog z otoczeniem [Public relations — Credible Dialogue with the Surroundings], Wolters Kluwer business, Warszawa. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo