1. bookVolume 22 (2022): Issue 1 (December 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2068-7583
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Market Changes in the Pharmaceutical Industry

Published Online: 15 Mar 2023
Volume & Issue: Volume 22 (2022) - Issue 1 (December 2022)
Page range: 50 - 72
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2068-7583
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

ABDALLAH, A. Abdallah. 2013. Global Pharmaceutical Supply Chain: A Quality Perspective. International Journal of Business and Management 8(17): 62–70.10.5539/ijbm.v8n17p62 Search in Google Scholar

ANTALÓCZY, Katalin. 2007. Szorításban: Globális és hazai gyógyszeripari folyamatok. Külgazdaság 7–8: 58–82. Search in Google Scholar

ANTALÓCZY, Katalin–GÁSPÁR, Tamás–SASS, Magdolna. 2019. The Specialties of the Pharmaceutical Value Chains in Hungary. Acta Oeconomica 69(S2): 41–72.10.1556/032.2019.69.s2.3 Search in Google Scholar

BASUKI, Mahmud. 2021. Supply Chain Management: A Review. Journal of Industrial Engineering and Halal Industries 2(1): 9–12.10.14421/jiehis.2651 Search in Google Scholar

BITTICE, Umit S. –MARTINEZ, Veronica–ALBRORES, Pavel–PARUNG, Joniarto. Search in Google Scholar

2004. Creating and Managing Value in Collaborative Networks. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management 34(3/4): 251–268.10.1108/09600030410533574 Search in Google Scholar

CHIKÁN, Attila. 2008: Vállalatgazdaságtan. Budapest: Aula. Search in Google Scholar

CIGOLINI, Roberto–COZZI, Marco–PERONA, Marco. 2004. A New Framework for Supply Chain Management Conceptual Model and Empirical Test. International Journal of Operations and Production Management 24: 7–41.10.1108/01443570410510979 Search in Google Scholar

FELLER, Antal. 2011. A magyarországi gyógyszernagykereskedelem helyzete és jövőképe. Egészségügyi Gazdasági Szemle 2011/6: 33–52. Search in Google Scholar

FETTER, Barbara. 2019. A hazai gyógyszeripari vállalatok beszállítói láncának helye a nemzetközi gyógyszeripari ellátási láncokban. LOGISZTIKAI TRENDEK és legjobb gyakorlatok V(1): 43–47. Search in Google Scholar

FISHER, Marshall. L. 1997. What Is the Right Supply Chain for Your Product? Harvard Business Review March–April: 105–116. Search in Google Scholar

FISHER, Thomas. 1990. Business Productivity Measurement Using Standard Cost Accounting Information. International Journal of Operations & Production Management 10(8): 61–92.10.1108/01443579010142243 Search in Google Scholar

FITTLER, András–VIDA, Gyögy Róbert–KÁPLÁR, Mátyás–BOTZ, Lajos. 2018. Consumers Turning to the Internet Pharmacy Market: Cross-sectional Study on the Frequency and Attitudes of Hungarian Patients Purchasing Medications Online. Journal of Medicinal Internet Research May 2018.10.2196/preprints.11115 Search in Google Scholar

GALAMBOS, Péter. 2021. A költségcsökkentésben nincs több tartalék. PirulaTrend XVIII(April). Search in Google Scholar

GELEI, Andrea. 2002. Az ellátási lánc menedzsment kérdései. 27. sz. Műhelytanulmány. Vállalatgazdaságtan tanszék. Search in Google Scholar

2003. Az ellátási lánc típusai és menedzsmentkérdései. Vezetéstudomány XXXIV (7–8). Search in Google Scholar

GELEI, Andrea–DOBOS, Imre–KOVÁCS, Erzsébet. 2010. Üzleti kapcsolatok model-lezése. Közgazdasági Szemle LVII(July–August). Search in Google Scholar

GELEI, Andrea–NAGY, Judit. 2005. A vevői érték és dimenziói az egyes beszállító típusok esetében. Vezetéstudomány – Budapest Management Review 36(3): 10–20.10.14267/VEZTUD.2005.03.02 Search in Google Scholar

GHATARI, Ali Rajabzadeh–MEHRALIAN, Gholamhossein–ZARENEZHAD, Forou zan deh–RASEKHB, Hamid Reza. 2013. Developing a Model for Agile Supply: An Empirical Study from [the] Iranian Pharmaceutical Supply Chain. Iran. J. Pharm. Res. 2013 Winter; 12(Suppl.): 193–205. Search in Google Scholar

HÅKANSSON, Håkan. 2009. The Changing Governance Structures of the Global Pharmaceutical Value Chain. Competition & Change 13(1): 75–95.10.1179/102452909X390574 Search in Google Scholar

HÅKANSSON, Håkan–SNEHOTA Ivan (eds). 1995. Developing Relationships in Business Networks. London: Routledge–Uppsala University Publications. Search in Google Scholar

HARLAND, Christine. 1996. Supply Network Strategies. European Journal of Purchasing & Supply Management 2: 183–192.10.1016/S0969-7012(96)00014-7 Search in Google Scholar

HATTAYER, Melinda–GÁL, József. 2022. Az ellátási lánc menedzsment gyógyszeripari aspektusai. Jelenkori Társadalmi és Gazdasági Folyamatok XVII(1–2): 51–58.10.14232/jtgf.2022.1-2.51-58 Search in Google Scholar

HOLLAND, Sarah–BÁTIZ-LAZO, Bernardo. 2004. The Global Pharmaceutical Industry. General Economics and Teaching 405002: 1–24. Search in Google Scholar

KATITS, Etelka–VARGA, Eszter. 2016. A vállalati logisztikai tevékenység az értékteremtés szolgálatában. In: Gyenge, Balázs–Kozma, Tímea–Tóth, Róbert (eds), Folyamatmenedzsment kihívásai: Versenyképességi tényezők a 21. században. Gödöllő: PerfActa. 73–113. Search in Google Scholar

KOLOS, Krisztina (ed.). 2006. Vállalatközi kapcsolatok és a versenyképesség összefüggései – Projekt zárótanulmány. 44. sz. Műhelytanulmány. Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtani Intézet. Search in Google Scholar

KOTLER, Philip–KELLER, Kevin Lane. 2012. Marketingmemedzsment. Budapest: Akadémiai Kiadó. Search in Google Scholar

KOVÁCS, György–KOT, Sebastian. 2016. New Logistics and Production Trends as the Effect of Global Economy Changes. Polish Journal of Management Studies 14(2): 115–126.10.17512/pjms.2016.14.2.11 Search in Google Scholar

KOZMA, Tímea–PÓNUSZ, Mónika. 2016. Az ellátásilánc-menedzsment elmélete és gyakorlata – alapok: Alapösszefüggések a hálózati versenyelőnyök és értékláncok mentén. Gyöngyös: Károly Róbert Kutató-Oktató Közhasznú Nonprofit Kft. 181. Search in Google Scholar

KOZMA, Tímea–TÓTH, Róbert. 2017. Az ellátásilánc-menedzsment mint hatékony vezetői eszköz. Tanulmánykötet – Vállalkozásfejlesztés a XXI. századában, VII. Budapest: Óbuda University, Keleti Faculty of Business and Management. Search in Google Scholar

LA LONDE, Bernard. J. –MASTERS, James. M. 1994. Emerging Logistics Strategies: Blueprints for the Next Century. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management XXIV: 35–47.10.1108/09600039410070975 Search in Google Scholar

LAMBERT, Douglas M. –COOPER, Martha C. –PAGH, Janus D. 1998. Supply Chain Management: Implementation Issues and Research Opportunities. International Journal of Logistics Management 9: 1–19.10.1108/09574099810805807 Search in Google Scholar

LENGYEL, István Máté–MOLNÁR, Ernő. 2014. Egy versenyképes iparág kelet-közép európai kontextusban: a magyarországi gyógyszeripar helyzete külkereskedelmi adatok tükrében. Köztes-Európa 6(1): 115–123. Search in Google Scholar

MANDJÁK, Tibor–PIRICZ, Noémi–KŐVÁGÓ, Györgyi. 2010. Do Hungarian Supply Chain Members Trust in Each Other? 2010 IMP Conference, Budapest. Search in Google Scholar

MENTZER, John T. et al. 2001. Defining Supply Chain Management. Journal of Business Logistics 22: 1–25.10.1002/j.2158-1592.2001.tb00001.x Search in Google Scholar

MARKOVITS-SOMOGYI, Rita–ULECHLA, Gergely. 2016. Időalapú verseny az ellátási láncban. LOGISZTIKAI TRENDEK és legjobb gyakorlatok 2(1): 5–7. Search in Google Scholar

MORLEY, Mark. 2017. Supply Chain Analytics for Dummies. Chichester, West Sussex: John Wiley and Sons, Ltd. Search in Google Scholar

NAGY, Balázs. 2005. Gyógyszeripar és innováció – egy aranykor vége? I. rész: A gyógyszerpiacok jellegzetes vonásai és az innováció. IME IV(8): 27–31. Search in Google Scholar

NOZARI, Hamed–SZMELTER, Agnieszka. 2019. Global Supply Chains in the Pharmaceutical Industry. IGI Global book series: Advances in Logistic, Operations and Management Science. Business Science Reference.10.4018/978-1-5225-5921-4 Search in Google Scholar

PARAST, Mahour Mellat–SPILLAN, John E. 2014. Logistics and Supply Chain Process Integration as a Source of Competitive Advantage. An Empirical Analysis. International Journal of Logistics Management 25(2): 289–314. Search in Google Scholar

PULCINI, Céline et al. 2018. Ensuring Universal Access to Old Antibiotics: A Critical but Neglected Priority. Clin. Microbiol. Infect. 23: 590–592.10.1016/j.cmi.2017.04.026 Search in Google Scholar

RÁCZ-KUMMER, Krisztina. 2009. A gyógyszerpiac szerkezeti sajátosságai. In: Proceedings of MEB – 7th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking. Budapest. 349–357. Search in Google Scholar

SAVAGE, Christopher J. –ROBERTS, Kevin J. –WANG, Xue. Z. 2006. A Holistic Analysis of Pharmaceutical Manufacturing and Distribution: Are Conventional Supply Chain Techniques Appropriate? Pharmaceutical Engineering 26(4): 1–8. Search in Google Scholar

SZEGEDI, Zoltán. 2017. Ellátásilánc-menedzsment. Budapest: Kossuth Kiadó. Search in Google Scholar

VENKATESWARAN, Narayanaswamy. 2018. Logistics Information System (LIS) at Pharma Firm – An Evaluation. International Journal of Business and General Management 7(3, April–May): 11–18. Search in Google Scholar

VÁNYI, Noémi–VARJASI, Gergely. 2014. Az ellátási lánc szereplői közötti kapcsolat feltárása kapcsolati mutatók alapján. Agrártudományi Közlemények 2014/58. Search in Google Scholar

WALLISCH, Wolfgang. 2022. A gyógyszertárak jövője, avagy milyen megatrendekre kell választ találniuk a magyar gyógyszertáraknak. Phoenix Pharma Zrt. Search in Google Scholar

ZAHIRI, Behzad–ZHUANG, Jun–MOHAMMADI, Mehrdad. 2017. Toward an Integrated Sustainable-Resilient Supply Chain: A Pharmaceutical Case Study. Transportation Research, Part E: Logistics and Transportation Review 103: 109–142. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD