1. bookVolume 22 (2022): Issue 1 (December 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2068-7583
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Drivers of Regional Economic Growth in Hungary before and during the Pandemic Crisis

Published Online: 15 Mar 2023
Volume & Issue: Volume 22 (2022) - Issue 1 (December 2022)
Page range: 73 - 89
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2068-7583
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

BENEDEK, József. 2021. Regionális egyenlőtlenség és gazdasági felzárkózás. Magyarországi és romániai régiók összehasonlító vizsgálata. Észak-Magyarországi Stratégiai Füzetek 18(1): 4–14.10.32976/stratfuz.2021.15 Search in Google Scholar

BODNÁR, Gábor–KOVÁCS, Péter–EGRI, Zoltán. 2022. Elements of Endogenous Development in the Regions of the Visegrad Countries. Deturope 14(1): 29–49.10.32725/det.2022.002 Search in Google Scholar

CZIRFUSZ, Márton. 2020. Foglalkoztatás. In: Czirfusz, Márton (ed.), Területi kihívások és területi politikák Magyarországon, 2010–2020. Budapest: KRTK Regionális Kutatások Intézete. 11–17. Search in Google Scholar

DIEMER, Andreas et al. 2022. The Regional Development Trap in Europe. Economic Geography. DOI: 10. 1080/00130095. 2022. 2080655. Search in Google Scholar

ELHORST, J. Paul. 2003. Specification and Estimation of Spatial Panel Data Models. International Regional Science Review 26(3): 244–268.10.1177/0160017603253791 Search in Google Scholar

GÁL, Zoltán. 2019. Az FDI szerepe a gazdasági növekedés és a beruházások területi differenciálódásában Magyarországon. Közgazdasági Szemle 66(6): 653–686. DOI: 10. 18414/KSZ. 2019. 6. 653.10.18414/KSZ.2019.6.653 Search in Google Scholar

2021. Fel lehet-e zárkózni külföldi közvetlen tőkével? Az FDI szerepe a visegrádi országok gazdasági növekedésében. In: Szanyi, M.–Szunomár Á.–Török Á. (eds), Trendek és töréspontok II. Budapest: Akadémiai Kiadó. 32–40. Search in Google Scholar

GÁL, Zoltán–LUX, Gábor. 2022. FDI-Based Regional Development in Central and Eastern Europe: A Review and an Agenda. Tér és Társadalom 36(3): 68–98.10.17649/TET.36.3.3439 Search in Google Scholar

GÁL, Zoltán–SINGH, Devesh. [forthcoming]. Impact of FDI on Economic Growth, Re-industrialization and Regional Disparities in Emerging Europe. International Journal of Business Excellence. DOI: 10. 1504/IJBEX. 2021. 10041944.10.1504/IJBEX.2021.10041944 Search in Google Scholar

GYÖRFY, Lehel–MADARAS, Szilárd. 2017. Factors Influencing NUTS3 Level Regional Competitiveness in Center Region, Romania. A Panel Regression Analysis. Romanian Journal of Regional Science 11(2): 47–61. Search in Google Scholar

HUNGARIAN CENTRAL STATISTICAL OFFICE. 2022. A 15–74 éves népesség gazdasági aktivitása, megye és régió szerint [Economic Activity of the Population Aged 15–74 in a NUTS 3 and a NUTS 2 Level Breakdown]. https://www.ksh.hu/stadat_files/mun/hu/mun0076.html (accessed on: 26.09.2022). Search in Google Scholar

KÓNYA, István. 2018. Methodology and Stylized Facts. In: Economic Growth in Small Open Economies. Cham: Palgrave Macmillan. 11–27. https://doi.org/10.1007/978-3-319-69317-0_2. Search in Google Scholar

LENGYEL, Imre. 2000. A regionális versenyképességről. Közgazdasági Szemle 47(12): 962–987. Search in Google Scholar

LENGYEL, Imre–VARGA, Attila. 2018. A magyar gazdasági növekedés térbeli korlátai. Közgazdasági Szemle 65(5): 499–524. DOI: http://dx.doi.org/10.18414/KSZ.2018.5.499.10.18414/KSZ.2018.5.499 Search in Google Scholar

LUX, Gábor. 2021. Manufacturing in the Post-industrial City: The Role of a “Hidden Sector” in the Development of Pécs, Hungary. In: Kunc, Josef–Cudny, Waldemar (eds), Growth and Change in Post-socialist Cities of Central Europe. London: Routledge. 94–112.10.4324/9781003039792-6 Search in Google Scholar

MADARAS, Szilárd–GYÖRFI, Lehel. 2021. Spatial Dimensions of Regional Innovativeness in Romania. Acta Univ. Sapientiae, European and Regional Studies 20: 17–31. Search in Google Scholar

MONFORT, Philippe. 2020. Convergence of EU Regions Redux. Recent Trends in Regional Disparities. WP 02/2020. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Search in Google Scholar

NATIONAL BANK OF HUNGARY [NBH]. 2016. Növekedési jelentés. National Bank of Hungary, Budapest. https://www.mnb.hu/kiadvanyok/jelentesek/novekedesi-jelentes/2016-12-09-novekedesi-jelentes-2016-december. Search in Google Scholar

NEMES NAGY, József. 2005. Regionális elemzési módszerek. Regionális Tudományi Tanulmányok 11. Budapest: ELTE Regionális Földrajzi Tanszék–MTA–ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport. Search in Google Scholar

PAVLÍNEK, Petr. 2022. Revisiting Economic Geography and Foreign Direct Investment in Less Developed Regions. Geography Compass 16(4): e12617.10.1111/gec3.12617 Search in Google Scholar

RÁCZ, Szilárd. 2019. Development Processes of Regional Centres in Central and Southeast Europe – From State Socialism to Dependent Market Economies. Deturope 11(2): 92–100.10.32725/det.2019.017 Search in Google Scholar

SMĘTKOWSKI, Maciej. 2018. The Role of Exogenous and Endogenous Factors in the Growth of Regions in Central and Eastern Europe: The Metropolitan/Non-metropolitan Divide in the Pre- and Post-crisis Era. European Planning Studies 26(2): 256–278.10.1080/09654313.2017.1361585 Search in Google Scholar

SZILÁGYI, Ferenc–DEBRENTI, Edith. 2020. Territorial Interrelation between Innovation and a Number of Social/Infrastructural Indicators in Central and Eastern Europe (V4 + Romania). Acta Universitatis Sapientiae, European and Regional Studies, 2020(17): 71–102.10.2478/auseur-2020-0004 Search in Google Scholar

VIDA, György. 2022. A regionális megvalósult versenyképesség néhány szempontjának területi jellemzői Magyarországon 2010 és 2019 között. Területi Statisztika 62(5): 538–569.10.15196/TS620503 Search in Google Scholar

ZSIBÓK, Zsuzsanna. 2022. A magasnyomású gazdaság területisége Magyarországon. In: Nemes Nagy, József–Pálné Kovács, Ilona (eds), A regionalizmus: az elmélettől a gyakorlatig: Illés Ivánra emlékezve 80. születésnapja alkalmából. Pécs: Publikon Kiadó. 117–129. Search in Google Scholar

ZSIBÓK, Zsuzsanna–PÁGER, Balázs. 2021. Hosszú távú gazdasági konvergenciaforgatókönyvek megyei pályái Magyarországon. Tér és Társadalom 35(2): 3–29.10.17649/TET.35.2.3302 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD