1. bookVolume 22 (2022): Issue 1 (December 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2068-7583
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Patterns of Cooperation in the European Defence Sector – A Network-Approach-Based Investigation of EU Projects

Published Online: 15 Mar 2023
Volume & Issue: Volume 22 (2022) - Issue 1 (December 2022)
Page range: 34 - 49
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2068-7583
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

BARABÁSI, Albert-László. 2016. A hálózatok tudománya. Budapest: Libri. Search in Google Scholar

BLOCKMANS, Steven–CROSSON, Dylan Macchiarini. 2019. Differentiated Integration within PESCO – Clusters and Convergence in EU Defence. CEPS Research Report 2019/04. Search in Google Scholar

BRUNAZZO, Marco. 2022. The Politics of EU Differentiated Integration: Between Crises and Dilemmas. The International Spectator 57(1): 18–34. DOI: 10.1080/03932729. 2022. 2014103. Search in Google Scholar

COLEMAN, James S. 2006. A társadalmi tőke az emberi tőke termelésében. In: Lengyel, György–Szántó, Zoltán (eds), Gazdaságszociológia. Budapest: Aula Kiadó. 109–131. Search in Google Scholar

‘D. E. N. C. ’ Defence Expenditure of NATO Countries (2014–2021). 2021. B-1110 Bruxelles Belgique, North Atlantic Treaty Organization – Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. Press & Media – Presse & Médias. Search in Google Scholar

GRANOVETTER, Mark. 1985. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology 91: 481–493.10.1086/228311 Search in Google Scholar

MERTON, Robert K. 1968. The Matthew Effect in Science. The Reward and Communication Systems of Science Are Considered. Science 159(3810): 56–63.10.1126/science.159.3810.56 Search in Google Scholar

MOLNÁR, Anna–SZABOLCS, Laura 2020. Megerősített együttműködés, változó geometria, PESCO. Hadtudomány 30(4): 77–106.10.17047/HADTUD.2020.30.4.77 Search in Google Scholar

NÁDUDVARI, Anna–ETL, Alex–BERECZKY, Nikolett. 2020. Quo vadis, PESCO? An Analysis of Cooperative Networks and Capability Development Priorities. ISDS Analyses 2020/15. Search in Google Scholar

NÉMETH, Nándor. 2005. A (területi) polarizáltság mérőszámai. In: Nemes Nagy, József (ed.), Regionális elemzési módszerek. Budapest: ELTE Regionális Földrajzi Tanszék – MTA – ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport (o. n.; http://geogr.elte.hu/REF/REF_Kiadvanyok/REF_RTT_11/RTT-11-tartalom.htm#_Toc102282292). Search in Google Scholar

ORBÁN, Annamária–SZÁNTÓ, Zoltán 2006. A társadalmi tőke koncepciója. In: Szántó, Zoltán (ed.), Analitikus szemléletmódok a modern társadalomtudományban. Tanulmányok a gazdaságszociológia és a politikai gazdaságtan néhány kortárs elméleti irányzatáról. Budapest: Helikon Kiadó. 137–155. Search in Google Scholar

PRAPROTNIK, Katrin–PERLOT, Flooh: More or Less Integration? Examining Support for Different EU Future Scenarios in Austria. European Politics and Society. https://doi.org/10.1080/23745118.2021.1965405. Search in Google Scholar

PUTNAM, Robert D. 2006. Egyedül tekézni: Amerika csökkenő társadalmi tőkéje. In: Lengyel, György–Szántó, Zoltán (eds), Gazdaságszociológia. Budapest: Aula Kiadó. 207–219. Search in Google Scholar

VARGA, Gergely. 2019. Az európai biztonság- és védelempolitikai kezdeményezések értékelése Magyarország szempontjából (1.). KKI Tanulmányok 2019/02. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD