1. bookVolume 25 (2021): Issue 1 (January 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Reeze-Drying Impact on Hardness of Selected Soft Fruit Liophilisates

Published Online: 02 Dec 2021
Volume & Issue: Volume 25 (2021) - Issue 1 (January 2021)
Page range: 135 - 146
Received: 01 Aug 2021
Accepted: 01 Oct 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Anglea, S.A., Karathanos, V.T., Karel, M. (1993). Low temperature transitions in fresh and osmotically dehydrated plant materials. Biotechnology Progress, 9(2), 204-209.10.1021/bp00020a014 Search in Google Scholar

Auleda, J.M., Raventós, M., Sánchez, J., Hernández, E. (2011). Estimation of the freezing point of concentrated fruit juices for application in freeze concentration. Journal of Food Engineering, 105, 289-294.10.1016/j.jfoodeng.2011.02.035 Search in Google Scholar

Barba, F.J., Puértolas, E., Brncic, M., Panchev, I.N., Dimitrov, D.A., Athès-Dutour, V. (2015). Food waste recovery: processing technologies and industrial techniques. Academic Press is an Imprint of Elsevier, London, 249-272. ISBN 978-0-12-800351-0.10.1016/B978-0-12-800351-0.00011-0 Search in Google Scholar

Baryłko-Pikielna, N. (1975). Zarys analizy sensorycznej żywności. WNT, Warszawa. Search in Google Scholar

Baryłko-Pikielna, N., Matuszewska, I. (2009). Sensoryczne badania żywności. Podstawy – Metody – Zastosowania. Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków. ISBN 9788392464693 Search in Google Scholar

Bøgh-Sørensen, L. (2006). Recommendations for the Processing and Handling of Frozen Foods. International Institute of Refrigeration, Paris. ISBN 9782913149526 Search in Google Scholar

Ciurzyńska, A., Lenart, A., Siemiątkowska, M. (2011). Wpływ odwadniania osmotycznego na barwę i właściwości mechaniczne liofilizowanych truskawek. Acta Agrophysica, 17(1), 17-32. Search in Google Scholar

Domin, M., Dziki, D., Kłapsia, S., Blicharz-Kania, A., Biernacka, B., Krzykowski, A., (2020). Influence of the freeze-drying conditions on the physicochemical properties and grinding characteristics of Kiwi. International Journal of Food Engineering, 16(1-2), 20180315.10.1515/ijfe-2018-0315 Search in Google Scholar

Doroški, A., Klaus, A., Kozarski, M., Tomasevic, I., Vunduk, J., Djekic, I. (2021). The influence of grape pomace substrate on quality characterization of Pleurotus ostreatus—Total quality index approach. Journal of Food Processing and Preservation, 45, e15096.10.1111/jfpp.15096 Search in Google Scholar

Górnicki, K. (2011). Modelowanie procesu rehydratacji wybranych warzyw i owoców. Wydawnictwo SGGW, Warszawa. ISBN 978-83-7583-325-6. Search in Google Scholar

Górska, C., Mendrycka, M. (2006). Możliwości zastosowania liofilizacji do przedłużania trwałości komponentów biologicznych używanych do produkcji kosmetyków. Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia, 58(2), 169-177. Search in Google Scholar

Kapusta, I. (2016). Właściwości fizykochemiczne winogron oraz win produkowanych w południowowschodniej Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów. ISBN 978-837996-297-6. Search in Google Scholar

Kelley, D.S., Adkins, Y., Laugero, K.D. (2018). A Review of the Health Benefits of Cherries. Nutrients, 10(3), 368.10.3390/nu10030368587278629562604 Search in Google Scholar

Konopacka, D., Rutkowski, K., Płocharski, W. (2018). Owoce i warzywa jako składnik zdrowej diety człowieka. Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Kraków. ISBN 978-83-946796-1-3. Search in Google Scholar

Krokida, M.K., Karathanos, V.T, Maroulis, Z.B. (1998). Effect of freeze-drying conditions on shrinkage and porosity of dehydrated agricultural products. Journal of Food engineering, 35(4), 369-380.10.1016/S0260-8774(98)00031-4 Search in Google Scholar

Kumider, J. (1996). Utylizacja odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań. ISBN 83-85530-63-0. Search in Google Scholar

Kunachowicz, H., Przygoda, B., Nadolna, I., Iwanow, K. (2017). Tabele składu i wartości odżywczej żywności. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa. ISBN 978-83-200-5311-1. Search in Google Scholar

Macagnan, F.T., Santos, L.R., Roberto, B.S., Moura, F.A., Bizzani, M., Silva, L.P. (2015). Biological properties of apple pomace, orange bagasse and passion fruit peel as alternative sources of dietary fibre. Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, 6(1), 1-6.10.1016/j.bcdf.2015.04.001 Search in Google Scholar

Mitek, M., Leszczyński, K. (2014). Wybrane zagadnienia z technologii żywności pochodzenia roślinnego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa. ISBN 978-83-7583-576-2. Search in Google Scholar

Nadulski, R., Zawiślak, K., Panasiewicz, M., Strzałkowska, K. (2013). Intensyfikacja procesu tłoczenia soków z wybranych warzyw korzeniowych z zastosowaniem techniki mrożenia. Inżynieria Rolnicza, 1(141), 133-141. Search in Google Scholar

Neves, M.F, Trombin, V.G, Lopes, F.F., Kalaki, R., Milan, P. (2011). World consumption of fruit juices, nectars, and still drinks. The orange juice business: A Brazilian perspective. Academic Publishers, Wageningen. ISBN 978-90-8686-739-4.10.3920/978-90-8686-739-4 Search in Google Scholar

Niszczota, S., Dziubiński, K., Kupidura, A., Miziołek, D., Pacuszka, R., Rafa, W., Siestrzewitowska, A. (2020). Produkcja upraw rolnych i ogrodniczych w 2019r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. ISSN 2353-5180. Search in Google Scholar

Patel, S.M., Doen, T., Pikal, M.J. (2010). Determination of End Point of Primary Drying in Freeze-Drying Process Control. AAPS PharmSciTech, 11(1), 73-84.10.1208/s12249-009-9362-7285045720058107 Search in Google Scholar

Plocharski, W., Markowski, J., Groele, B., Stos, K., Koziol-Kozakowska A. (2017). Soki, nektary, napoje – aspekty rynkowe i zdrowotne. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 61, 6-10.10.15199/64.2017.4.1 Search in Google Scholar

PN-ISO 1026:2000, Produkty owocowe i warzywne. Oznaczanie zawartości suchej substancji w wyniku suszenia przy obniżonym ciśnieniu i zawartości wody w wyniku destylacji azeotropowej. Search in Google Scholar

Reißner, A-M., Al-Hamimi, S., Quiles, A., Schmidt, C., Struck, S., Hernando, I., Turnerb, C., Rohma, H. (2019). Composition and physicochemical properties of dried berry pomace. Journal of the Science of Food and Agriculture, 99(3), 1284-1293.10.1002/jsfa.930230073678 Search in Google Scholar

Rey, L., May, J.C. (2010). Freeze Drying/Lyophilization of Pharmaceutical and Biological Products. Third edition, Informa Healthcare, London. ISBN-13: 9781439825754 Search in Google Scholar

Rudy, S., Dziki D., Krzykowski, A., Gawlik-Dziki, U., Polak, R., Różyło, R. (2015). Influence of pre-treatments and freeze-drying temperature on the process kinetics and selected physico-chemical properties of cranberries (Aaccinium macrocarpon Ait.). LWT - Food Science and Technology, 63(1), 497-50310.1016/j.lwt.2015.03.067 Search in Google Scholar

Rząca, M., Witrowa-Rajchert, D. (2007). Suszenie żywności w niskiej temperaturze. Przemysł Spo-żywczy, 61(4), 30-35. Search in Google Scholar

Sagar, N.A, Pareek, S., Sharma, S., Yahia, E.M., Lobo, M.G. (2018). Fruit and Vegetable Waste: Bioactive Compounds, Their Extraction, and Possible Utilization. Comprehensive Reviewsin Food Science and Food Safety, 17(3), 512-531.10.1111/1541-4337.1233033350136 Search in Google Scholar

Selani, M.M., Brazaca, S.G.C., Dias, C.T.S., Ratnayake, W.S., Flores, R.A., Bianchini A. (2014). Characterisation and potential application of pineapple pomace in an extruded product for fibre enhancement. Food Chemistry, 163, 23-30.10.1016/j.foodchem.2014.04.07624912691 Search in Google Scholar

Serna-Cook, L., Vargas-Munoz, D.P., Aponte, A.A. (2015). Structural, physical, functional and natraceutical changes of freeze-dried fruit. African Journal of Biotechnology, 14(6), 442-450.10.5897/AJB2014.14189 Search in Google Scholar

Shalini, R., Gupta, D. K. (2010). Utilization of pomace from apple processing industries: a review. Journal of Food Science and Technology, 47, 365-371.10.1007/s13197-010-0061-x355101623572655 Search in Google Scholar

Sharif, Z.I.M., Mustapha, F.A., Jai, J., Mohd.Yusof, N., Zaki, N.A.M. (2017). Review on methods for preservation and natural preservatives for extending the food longevity. Chemical Engineering Research Bulletin, 19, 145-153.10.3329/cerb.v19i0.33809 Search in Google Scholar

Si, X., Chen, Q., Bi, J., Wu, X., Yi, J., Zhou, L., Li, Z. (2015). Comparison of different drying methods on the physical properties, bioactive compounds, and antioxidant activity of raspberry powders. Journal of the Science of Food and Agriculture, 96(6), 2055-206210.1002/jsfa.731726108354 Search in Google Scholar

Sinha, N.K, Sidhu, J.S, Barta, J., Wu, J.S.B, Cano, M.P. (2012). Handbook of Fruits and Fruit Processing. John Wiley & Sons Ltd, New Delhi. ISBN 978-0-8138-0894-910.1002/9781118352533 Search in Google Scholar

Stępień, B. (2009). Modyfikacja cech mechanicznych i reologicznych wybranych warzyw pod wpływem różnych metod suszenia. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław. ISBN 978-83-60574-75-1. Search in Google Scholar

Tarko, T., Duda-Chodak, A., Bebak, A. (2012). Aktywność biologiczna wybranych wytłoków owocowych oraz warzywnych. Żywność: nauka-technologia-jakość, 4(83), 55-65. Search in Google Scholar

Wichrowska, D., Żary-Sikorska, E. (2015). Właściwości prozdrowotne jabłkowych wytłoków poprasowych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 54(5), 286-287. Search in Google Scholar

Zhou, M., Li, C., Bi, J., Jin, X., Lyu, J., Li, X. (2019). Towards understanding the enhancement of moisture diffusion during intermediate infrared drying of peach pomace based on the glass transition theory. Innovative Food Science and Emerging Technologies, 54(5), 143–15110.1016/j.ifset.2019.04.003 Search in Google Scholar

Ziółkowska, E., Kursa L., Wróblewska, A., Wojciechowski, M., Bogumił, A. (2019). Produkcja i handel zagraniczny produktami rolnymi w 2018 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa. ISSN 1507-9449. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD