1. bookVolume 25 (2021): Issue 1 (January 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Nonparametric Methods in the Analysis of the Quality of Kernel of Selected Winter Wheat Cultivars

Published Online: 03 Nov 2021
Volume & Issue: Volume 25 (2021) - Issue 1 (January 2021)
Page range: 125 - 134
Received: 01 Jul 2021
Accepted: 01 Sep 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2449-5999
First Published
12 Mar 2016
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Biecek, P. (2008). Przewodnik po pakiecie R. Oficyna Wydawnicza GiS. Wrocław. ISBN: 978-83-62780-22-8. Search in Google Scholar

De Mendiburu, F. (2021). Statistical Procedures for Agricultural Research, Package ‘Agricolae’, https://cran.r-project.org/web/packages/agricolae/agricolae.pdf [available 15.09.2021]. Search in Google Scholar

Dziki, D., Laskowski, J. (2004). Influence of kernel size on grinding process of wheat at respective grinding stages. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 54(1), 29-33. Search in Google Scholar

Dziki, D., Różyło, R., Laskowski, J., Grundas, S. (2011). Ocena właściwości fizycznych ziarna pszenicy przy wykorzystaniu analizatora pojedynczych ziarniaków. Inżynieria rolnicza 1(126), 39-46. Search in Google Scholar

Fox, J., Weisberg, S. (2019). An R Companion to Applied Regression, Third edition. Sage, Thousand Oaks CA. https://socialsciences.mcmaster.ca/jfox/Books/Companion/ [available 15.09.2021]. Search in Google Scholar

Geodecki, M., Grundas S. (2003). Liczba i masa ziarniaków w kłosku i kłosie pszenicy, Acta Agrophysica, 2(4), 743-748. Search in Google Scholar

Górecki, T. (2011). Podstawy statystyki z przykładami w R. Wydawnictwo BTC, Legionowo. ISBN: 978-83-60233-69-6. Search in Google Scholar

Grundas, S (2002). Monitoring jednorodności ziarna zbóż - propozycje rozwiązań aparaturowych dla celów hodowlanych i przemysłowych. Biuletyn Informacyjny PAN, 7, 708. Search in Google Scholar

Grundas, S. (2004). Charakterystyka właściwości fizycznych ziarniaków w kłosach pszenicy zwyczajnej Triticum aestivum L., Acta Agrophysica, 102. http://www.old.acta-agrophysica.org/artykuly/acta_agrophysica/ActaAgr_102_2004_0_0_0.pdf. [available 15.09.2021]. Search in Google Scholar

Koronacki, J., Mielniczuk, J. (2001). Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa. ISBN: 9788301199784 Search in Google Scholar

Lovric, M. (red.) (2011): International Encyklopedia of Statistical Science. Springer, ISBN 978-3-642-04898-2; Search in Google Scholar

Srivastava, M.S. (2003). Methods of Multivariate Statistics, John Wiley & Sons, New York. ISBN: 978-0-471-46172-2. Search in Google Scholar

Thode, H.C. (2002). Testing for Normality, Marcel Dekker, Inc. New York. ISBN 9780429213250.10.1201/9780203910894 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD