Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2509-8934
Pierwsze wydanie
22 Feb 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 61 (2012): Zeszyt 1-6 (December 2012)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2509-8934
Pierwsze wydanie
22 Feb 2016
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo