Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1899-4741
Pierwsze wydanie
03 Jul 2007
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 20 (2018): Zeszyt 3 (September 2018)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1899-4741
Pierwsze wydanie
03 Jul 2007
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo