Polish Journal of Chemical Technology's Cover Image
Otwarty dostęp

Polish Journal of Chemical Technology

Volume 17 (2015): Issue 1 (March 2015)

Pobierz okładkę
20 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
1899-4741
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Industrial Chemistry, Biotechnology, Chemical Engineering, Process Engineering