Polish Journal of Chemical Technology's Cover Image
Otwarty dostęp

Polish Journal of Chemical Technology

Volume 10 (2008): Issue 2 (June 2008)

Pobierz okładkę
9 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
1899-4741
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Industrial Chemistry, Biotechnology, Chemical Engineering, Process Engineering