Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1899-4849
Pierwsze wydanie
31 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 63 (2014): Zeszyt 1 (September 2014)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1899-4849
Pierwsze wydanie
31 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo