Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1899-4849
ISSN
2081-2221
Pierwsze wydanie
31 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 54 (2012): Zeszyt 1 (June 2012)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1899-4849
ISSN
2081-2221
Pierwsze wydanie
31 Dec 2009
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo