Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2061-9588
Pierwsze wydanie
08 Oct 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 29 (2021): Zeszyt 2 (December 2021)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2061-9588
Pierwsze wydanie
08 Oct 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo