Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2061-9588
Pierwsze wydanie
08 Oct 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 24 (2016): Zeszyt 1 (June 2016)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2061-9588
Pierwsze wydanie
08 Oct 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo