Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2084-6118
Pierwsze wydanie
01 Jan 1984
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 24 (2020): Zeszyt 2 (April 2020)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2084-6118
Pierwsze wydanie
01 Jan 1984
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo