Miscellanea Geographica's Cover Image
Otwarty dostęp

Miscellanea Geographica

Volume 23 (2019): Issue 3 (July 2019)

Thematic Issue: History and space: challenges, methods, applications. Editors: Piotr Werner, Izabela Gołębiowska, Izabela Karsznia

Pobierz okładkę
12 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2084-6118
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Geosciences, Geography, other