Journal of Official Statistics's Cover Image
Otwarty dostęp

Journal of Official Statistics

Volume 36 (2020): Issue 4 (December 2020)

Pobierz okładkę
13 Artykułów

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2001-7367
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Mathematics, Probability and Statistics