1. bookTom 36 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2001-7367
Pierwsze wydanie
01 Oct 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo