1. bookTom 36 (2020): Zeszyt 4 (December 2020)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2001-7367
Pierwsze wydanie
01 Oct 2013
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Book Review: Yuling Pan, Mandy Sha, and Hyunjoo Park. The Sociolinguistics of Survey Translation. 2020, New York: Routledge, ISBN 978-1-138-55087-2, 166 pages

Data publikacji: 10 Dec 2020
Tom & Zeszyt: Tom 36 (2020) - Zeszyt 4 (December 2020)
Zakres stron: 937 - 940
Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo