Journal of Intercultural Management's Cover Image
Otwarty dostęp

Journal of Intercultural Management

Volume 10 (2018): Issue 1 (March 2018)

Pobierz okładkę

Wyszukiwanie

Wszystkie tomy i zeszyty w tym czasopiśmie

eISSN:
2543-831X
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Business and Economics, Business Management, Management, Organization, Corporate Governance, other