Zeszyty

Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2299-4831
ISSN
1643-4439
Pierwsze wydanie
19 Jun 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 56 (2012): Zeszyt 1 (June 2012)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
2299-4831
ISSN
1643-4439
Pierwsze wydanie
19 Jun 2012
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo