Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1336-9083
ISSN
0440-6605
Pierwsze wydanie
22 Apr 2006
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 46 (2009): Zeszyt 4 (December 2009)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1336-9083
ISSN
0440-6605
Pierwsze wydanie
22 Apr 2006
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo