Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1336-9083
ISSN
0440-6605
Pierwsze wydanie
22 Apr 2006
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 53 (2016): Zeszyt 1 (March 2016)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1336-9083
ISSN
0440-6605
Pierwsze wydanie
22 Apr 2006
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów

Research Article

Research Note

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo