Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1801-0571
Pierwsze wydanie
24 Oct 2012
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 45 (2012): Zeszyt 3 (October 2012)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1801-0571
Pierwsze wydanie
24 Oct 2012
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo