Zeszyty czasopisma

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1801-0571
Pierwsze wydanie
24 Oct 2012
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

Tom 47 (2014): Zeszyt 1 (March 2014)

Informacje o czasopiśmie
Format
Czasopismo
eISSN
1801-0571
Pierwsze wydanie
24 Oct 2012
Częstotliwość wydawania
1 raz w roku
Języki
Angielski

Wyszukiwanie

0 Artykułów
0 Artykułów

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo