1. bookTom 29 (2023): Zeszyt 2 (June 2023)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-7779
Pierwsze wydanie
30 Mar 2018
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Environmental solutions for maritime ships: challenges and needs

Data publikacji: 26 Apr 2023
Tom & Zeszyt: Tom 29 (2023) - Zeszyt 2 (June 2023)
Zakres stron: 216 - 224
Otrzymano: 04 Jan 2023
Przyjęty: 31 Mar 2023
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2353-7779
Pierwsze wydanie
30 Mar 2018
Częstotliwość wydawania
4 razy w roku
Języki
Angielski

ABB rozszerza linię napędów Azipod, aby poprawić elastyczność i niezawodność w sektorze żeglugi 2015. https://new.abb.com/news/pl/detail/27520/abb-rozszerza-linie-napedow-azipod-aby-poprawic-elastycznosc-i-niezawodnosc-w-sektorze-zeglugi (accessed on: 3.03.2022). Search in Google Scholar

Air-Lubrication system reduces CO2 emission by 6% 2012. https://office-rofthewatch.com/2012/07/12/air-lubrication-system/?fbclid=IwAR1D0Zd86DcAJ1HUqQbZ75iqClkidxKRuU_MJItXgBpcrSYyWdbhXu6UjbE (accessed on: 20.01.2023). Search in Google Scholar

Almqvist, P., 2021. Stena Line challenges the shipping industry – by going electric. https://www.stenaline.com/media/stories/stena-line-challenges-the-shipping-industry-by-going-electric/ (accessed on: 3.02.2023). Search in Google Scholar

Bound4blue to equip Amasus’ general cargo ship with eSAIL. https://www.offshore-energy.biz/bound4blue-to-equip-amasus-general-cargo-ship-with-esail/?fbclid=IwAR2vck40iUP722qsoj0CUX0I3RzyHDz0SpY2N4gmW88wiKREq5Ilsfk5ow (accessed on: 10.01.2023). Search in Google Scholar

CE Delft, 2016. Study on the analysis of market potentials and market barriers for wind propulsion techonologies for ships (https://cedelft.eu/en/publications/1891/study-on-the-analysis-of-market-potentials-and-market-barriers-for-wind-propulsion-technologies-for-ships) (accessed on: 10.01.2023). Search in Google Scholar

Chłopińska, E., Jarmołowicz K., 2017. Charakterystyka jednostek morskich pełniących funkcję bunkrowania skroplonego gazu ziemnego. Autobusy 6, 1345. Search in Google Scholar

Davydenko, L., Davydenko, N., Bosak, A., Bosak, A., Deja, A., Dzhuguryan, T., 2022. Smart Sustainable Freight Transport for a City Multi-Floor Manufacturing Cluster: A Framework of the Energy Efficiency Monitoring of Electric Vehicle Fleet Charging. Energies, 15, 3780. Search in Google Scholar

Deja, A., Ulewicz, R., Kyrychenko, Y., 2021. Analysis and assessment of environmental threats in maritime transport. Transportation Research Procedia, 1073-1080. Search in Google Scholar

Deja, A., Harasym, J., Kaup, M., Łozowicka, D., 2019. The Concept of Location of Filling Stations and Services of Vehicles Carrying and Running on LNG. In: Ball, P., Huaccho Huatuco, L., Howlett, R., Setchi, R. (eds) Sustainable Design and Manufacturing 2019. KES-SDM 2019. Smart Innovation, Systems and Technologies, 155. Springer, Singapore. DOI:10.1007/978-981-13-9271-9_42 Otwórz DOISearch in Google Scholar

Deja, A., Kaup, M., Gróbarczyk, M., Ślączka, W., 2021. Use of the Port Community System in Sustainable Ship-Generated Waste Management. European Research Studies Journal Volume XXIV (2B), 4396-4405 Search in Google Scholar

Det Norske Veritas, 2010. Greener Shipping in the Baltic Sea. Norway. Search in Google Scholar

EMSA, 2021. European Maritime Transport Environmental Report 2021. European Maritime Safety Agency, DOI:10.2800/3525. Otwórz DOISearch in Google Scholar

Enabling global trade, leading positive change, 2021 Annual report. http://www.clarksons.com/media/a5aaskdb/clarksons-annual-report-2021.pdf#page=74 (accessed on: 20.02.2023). Search in Google Scholar

EU, 2020. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A New Industrial Strategy for Europe, Brussels. COM/2020/102 final. Search in Google Scholar

Forkiewicz, M., Wolski, L., 2018. Elektryczne promy morskie na przykładzie Norwegii. Autobusy, DOI: 10.24136/atest.2018.519. Otwórz DOISearch in Google Scholar

Giernalczyk, M., Kaminski, P., 2021. Assessment of the Propulsion System Operation of the Ships Equipped with the Air Lubrication System. Sensors, 21(4), 1357. Search in Google Scholar

Herdzik, J., 2013. Możliwości rozwoju sieci bunkrowania skroplonego gazu naturalnego LNG jako paliwa dla statków w portach Morza Bałtyckiego. Logistyka. Search in Google Scholar

IMO, Resolution MEPC.304(72) 2018. Initial Imo Strategy on Reduction of GHG Emissions from Ships, MEPC 72/17/Add.1, Annex 11, page 1. Search in Google Scholar

IMO, 2009. MEPC.1/Circ.684, 17 August 2009, Guidelines for Voluntary Use of the Ship Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI), International Maritime Organization. Search in Google Scholar

IMO, 2021. RESOLUTION MEPC.328(76) Amendments to the annex of the protocol of 1997 to amend the international convention for the prevention of pollution from ships, 1973, as modified by the protocol of 1978 relating thereto. Search in Google Scholar

IMO, Prevention of Air Pollution from Ships. https://www.imo.org/en/Our-Work/Environment/Pages/Air-Pollution.aspx (dostęp dn.20.02.2023). Search in Google Scholar

Kuś, P., 2015. Ekologiczne napędy przyszłości (1): LNG. https://www.gospodarkamorska.pl/porty-logistyka-ekologiczne-napedy-przyszlosci-czlng-12338 (accessed on: 02.02.2023). Search in Google Scholar

Kuuskoski, J., 2017. MARENER. https://commons.wmu.se/cgi/viewcon-tent.cgi?article=1018&context=marener_conference]. Search in Google Scholar

Lindstad, E., Eskeland, Gunnar S., Rialland, A., Valland, A., 2012. Decarbonizing Maritime Transport: The Importance of Engine Technology and Regulations for LNG to Serve as a Transition Fuel. Sustainability 2020. MDPI, Lloyd’s Register, 12(21). Search in Google Scholar

Łęgosz, A., Jasiński, W., Nowak, A., Staszczuk, A., 2009. Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania odwodnienia parkingów i MOP, IBDiM—Filia Wrocław, s. 24, Warszawa. Search in Google Scholar

Maliszewski, J. 2022. TT-Line odebrało nowy zielony prom. https://www.gospodarkamorska.pl/tt-line-odebralo-nowy-zielony-prom-63029 (accessed on: 08.02.2023). Search in Google Scholar

Maruszczak, M., Chmielewski, D., 2016. Wykorzystanie skroplonego gazu ziemnego LNG jako alternatywne paliwo dla jednostek pływających. Wyzwania współczesnej logistyki 2016. Search in Google Scholar

Norsepower Rotor Sail. https://www.norsepower.com/technology (accessed on 26.11.2022). Search in Google Scholar

Nowicki, J., Polasz, S., 2016. Analiza stosowanych rozwiązań technicznych zmniejszających emisje NOx oraz SOx w aspekcie dyrektywy siarkowej (Konwencja MARPOL). Akademia Morska w Gdyni, Wydział Mechaniczny. Search in Google Scholar

Orcelle Wind – introducing the world’s first wind-powered RoRo vessel, https://www.walleniuswilhelmsen.com/news-and-insights/highlighted-topics/orcelle (accessed on: 08.02.2023). Search in Google Scholar

Panasiuk, I., Turkina, L., 2015. The evaluation of investments efficiency of SOx scrubber installation. Transportation Research Part D: Transport and Environment. Search in Google Scholar

Pawlak, M., 2013. Zastosowanie LNG do napędu statków celem ograniczenia emisji toksycznych składników spalin jednostek pływających w rejonie Morza Bałtyckiego. Technika Transportu Szynowego, 10. Search in Google Scholar

Perational Vessels. 2022. https://www.silverstream-tech.com/operational-vessels/ (accessed on: 28.03.2022). Search in Google Scholar

Prevention of Air Pollution from Ships. https://www.imo.org/en/Our-Work/Environment/Pages/Air-Pollution.aspx (accessed on: 10.02.2023). Search in Google Scholar

PRS. 2018. Wymagania IMO dotyczące redukcji zawartości siarki w paliwie żeglugowym- co należy wiedzieć. https://www.prs.pl/aktualnosci/2018/wymagania-imo-dotyczace-redukcji-zawartosci-siarki-w-paliwie-zeglugowym-co-nalezy-wiedziec. Search in Google Scholar

PRS.2022. Przepisy nadzoru konwencyjnego statków morskich. Część IX Ochrona Środowiska, Polski Rejestr Statków. Search in Google Scholar

Restructuring the maritime transportation industry 2007. Global overview of sustainable development practices Transportation Systems, Québec. Search in Google Scholar

Review of maritime transport 2022. Navigating stormy waters, UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT. Search in Google Scholar

Rigid sails for vessels. https://bound4blue.com (accessed on: 02.02.2023). Search in Google Scholar

Rotor Sail technology - Cut fuel consumption by up to 30%. https://www.wartsila.com/marine/products/propulsors-and-gears/energy-saving-technology/rotor-sail?fbclid=IwAR16PwJBVB4E1L_ZVDIb7-ZKl608s9gqPmpRVs9G5UGwt70iugt2NrNZaDQ) (dostęp 10.01.2023). Search in Google Scholar

Stena Elektra – from vision to vessel. https://www.stenaline.com/stena-elektra-from-vision-to-vessel (accessed on: 20.02.2023). Search in Google Scholar

Szymonowicz, J., 2022. Ocena wybranych technicznych rozwiązań na statkach morskich w kontekście zrównoważonego rozwoju transportu. Praca inżynierska napisana pod kierunkiem dr inż. Agnieszki Dei, Akademia Morska w Szczecinie. Search in Google Scholar

Szymonowicz, J., Deja, A. Ślączka, W., 2023. Ocena wybranych technicznych rozwiązań na statkach morskich w kontekście ochrony klimatu [in]. Sówka I., Szczepański K., Ślączka W. Ochrona klimatu w Polsce wybrane zagadnienia i rozwiązania. Warszawa. Search in Google Scholar

TT Line. Nasze nowe Zielone Statki (Green Ships). https://www.ttline.com/pl/tt-line/green-ship/ (accessed on: 20.02.2023). Search in Google Scholar

UNCTAD. 2022. Review of Maritime Transport,United Nations Conference on Trade and Development. Understanding exhaust gas treatment systems 2012. Guidance for shipowners and operators. Search in Google Scholar

What is Air Lubrication? https://www.silverstream-tech.com/what-is-air-lubrication/ (accessed on: 02.01.2023). Search in Google Scholar

Wingsail’s Operational Principle. https://bound4blue.com/en/wingsail (accessed 02.02.2023). Search in Google Scholar

Wymagania IMO dotyczące redukcji zawartości siarki w paliwie żeglugowym- co należy wiedzieć, 2018. https://www.prs.pl/aktualnosci/2018/wymagania-imo-dotyczace-redukcji-zawartosci-siarki-w-paliwie-zeglugowym-co-nalezy-wiedziec (accessed on: 02.02.2023). Search in Google Scholar

Wysockin J., 2017. Analiza eksploatacyjnego wskaźnika efektywności energetycznej statku w aspekcie ekonomicznym i ekologicznym. Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, 100/2017, 200–213. Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD