1. bookTom 2 (2009): Zeszyt 1 (June 2009)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
Pierwsze wydanie
20 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Land Use Changes (Recorded in Old Maps) and Delimitation of the Most Stable Areas from the Perspective of Land Use in the Kašperské Hory Region

Data publikacji: 08 Aug 2012
Tom & Zeszyt: Tom 2 (2009) - Zeszyt 1 (June 2009)
Zakres stron: 20 - 34
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
Pierwsze wydanie
20 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Agnoletti, M. (2007). The degradation of traditional landscape in a mountain area of Tuscany during the 19th and 20th centuries: Implications for biodiversity and sustainable management, Forest Ecology and Management, 249 (1-2), p. 5-17.Search in Google Scholar

Anděra, M., Zavřel, P. (2003). Šumava (příroda, historie, život). Baset, 800 pp.Search in Google Scholar

Bender, O., Boehmer, H. J., Jens, D., & Schumacher, K. (2005). Analysis of land-use change in a sector of Upper Franconia (Bavaria, Germany) since 1850 using land register records, Landscape Ecology, 20 (2), p. 149-163.Search in Google Scholar

Bičík, I., Chromý, P. (2006). Změny ve využití země ve vybraných modelových územích Česka, In Šimůnek, R. (Ed.), Historická geografie, pp. 189-204. Supplementum I., Historický ústav, PrahaSearch in Google Scholar

Demek, J. (1987). Hory a nížiny - zeměpisný lexikon ČSR. Academia, Praha, 584 pp.Search in Google Scholar

Demek, J., Havlíček, M., Mackovčin, P. & Slavík, P. (2007). Landscape changes in the Czech Republic 1763-2005: An assessment based on historical maps and GIS technology, Nova Acta Leopoldina, 94 (349), p. 187-200Search in Google Scholar

Eremiášová, R., Havlíček, M. & Mackovčin, P. (2007). Quantitative analysis of landscape development and mapping of drainage network based on historical maps: case study of the surroundings of Kašperské Hory town (Czech Republic). Silva Gabreta, 13 (3), p. 285-300Search in Google Scholar

Feranec, J. (1997). Analýza zmien krajiny aplikáciou údajov dialkového prieskumu zeme. Geographia Slovaca 13. Geografický ústav SAV, Bratislava, 64 pp.Search in Google Scholar

Guth, J., Kučera, T. (1997): Monitorování změn krajinného pokryvu s využitím DPZ a GIS. Příroda, 10, p. 107-124Search in Google Scholar

Hamre, L. N., Domaas, S. T., Austad, I., & Rydgren, K. (2007). Land-cover and structural changes in a western Norwegian cultural landscape since 1865, based on an old cadastral map and field survey. Landscape Ecology, 22 (10): 1563-1574.Search in Google Scholar

Haase, D., Walz, U., Neubert, M., & Rosenberg, M. (2007). Changes to Central European landscapes - Analysing historical maps to approach current environmental issues, examples form Saxony, Central Germany. Land Use Policy, 24 (1): 248-263.Search in Google Scholar

Hietel, E., Waldhardt, R., & Otte, A. (2004). Analysing land-cover changes in relation to environmental variables in Hesse, Germany. Landscape Ecology, 19 (5): 473-489.Search in Google Scholar

Honnay, O., Hermy, M. & Coppin, P. (1999). Effects of area, age and diversity of forest patches in Belgium on plant species richness, and implications for conservation and reforestation. Biological conservation, 87 (1): 73-8410.1016/S0006-3207(98)00038-XSearch in Google Scholar

Krebs, C. (1989). Ecological Methodology. HarperCollins, New York, 654 pp.Search in Google Scholar

Lipský, Z., Kvapil, D. (2000). Současné změny ve využívání (Nové funkce venkovské krajiny?). Životné prostredie, 34 (3): 148-153Search in Google Scholar

Lipský, Z. (1994). Změna struktury české venkovské krajiny. Sborník České geografické společnosti, 99 (4): 348-260.Search in Google Scholar

Lipský, Z., Nováková, E. (1994). Historický vývoj krajiny a mapování biotopů. In Anonymus (Ed.), Mapování biotopů. p. 89 - 93. Sborník semináře k 75. výročí VŠZ BrnoSearch in Google Scholar

Maděra, P., Zimová, E. (2004). Metodické postupy projektování lokálního ÚSES, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a typologie LDF MZLU v Brně, Löw a spol., Brno - CD-ROMSearch in Google Scholar

Neuhäuslová, Z. (2001). Mapa potenciální přirozené vegetace ČR. Academia, Praha, 341 pp.Search in Google Scholar

Palang, H., Mander, U., & Luud, A. (1998). Landscape diversity changes in Estonia, Landscape and Urban Planning, 41 (3-4): 163-169.10.1016/S0169-2046(98)00055-3Search in Google Scholar

Pan, D., Domon, G., de Blois, S., & Bouchard, A. (1999). Temporal (1958-1993) and spatial patterns of land use changes in Haut-Saint-Laurent (Quebec, Canada) and their relation to landscape physical attributes. Landscape Ecology, 14 (1): 35-52.Search in Google Scholar

Poudevigne, I., van Rooij, S., Moring, P., & Alard, D. (1997). Dynamics of rural landscapes and their main driving factors: A case study in the Seine Valley, Normandy, France. Landscape and Urban Planning, 38 (1-2): 93-103.Search in Google Scholar

Quitt, E. (1970). Mapa klimatických oblastí ČSSR. Geografický ústav, ČSAV, BrnoSearch in Google Scholar

Patton, D.R. (1975). A diversity index for quantifying habitat edge. Wildlife Society Bulletin, 3: 171-173Search in Google Scholar

Rao, K. S., Pant, R. (2001). Land use dynamics and landscape change pattern in a typical micro watershed in the mid elevation zone of central Himalaya, India. Agriculture, Ecosystem and Environment, 86 (2): 113-123.Search in Google Scholar

Riezner, J. (2007). Vývoj využití půdy v horním povodí Opavice v letech 1845-2003. Klaudyán 4 (2): 28-41Search in Google Scholar

Skokanová, H., Havlíček, M. (2008). Vývoj krajiny národního parku Podyjí. In Popková, K., Šmída, J. (Eds.). Sborník abstraktů. 164 p. Geodny Liberec.Search in Google Scholar

Skokanová, H., Stránská, T. (2008). Land use changes as a reflection of environmental and socio-economic factors. In: Vaishar, A., Zapletalová, J. (Eds.): Eurorural '08 Investigating European Countryside. Abstracts of papers of the 1st Moravian Conference on Rural Research EURORURAL '08, p. 105-106. Brno, Czech Republic, August 25-29.Search in Google Scholar

Sharma, S., Palni, L.M.S. & Roy, P.S., (2009, February). Analysis of Fragmentation and Anthropogenic Disturbances in the Himalayan Forests: Use of Remote Sensing and GIS. GISdevelopment.net Forest. 2000.Search in Google Scholar

Swetnam, R. D. (2007). Rural land use in England and Wales between 1930 and 1998: Mapping trajectories of change with high resolution spatio-temporal dataset. Landscape and Urban Planning, 81 (1-2): 91-103.Search in Google Scholar

Uhlířová, L. (2002). Současný stav využití starých map pro sledování krajinných změn. In Němec, J. (Ed.), Sborník z konference "Krajina 2002 od poznání k integraci", Ústí nad Labem, MŽP, PrahaSearch in Google Scholar

Žigrai, F. (1974). Využitie poľnoshospodárskej krajiny vo vzťahu k jej ekologickým vlastnostiam v SZ časti Liptovskej kotliny. Acta Univ. Palackianea Olomoucensis. Fac. Rer. Nat., Biologia, 47 (15): 343 - 346Search in Google Scholar

Žigrai, F. (1995). Integračný význam studia využitia země v geografii a krajinném ekológii na príklade modelového územia Lúčky v Liptove. In Drgoňa, V. (Ed.), Geografické štúdie, (IV), 129 pp. NitraSearch in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo