1. bookTom 2 (2009): Zeszyt 1 (June 2009)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
Pierwsze wydanie
20 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski
Otwarty dostęp

Developmental Dynamics of Localities Severely Affected by Anthropogenic Activities on the Example of Doly Bílina

Data publikacji: 08 Aug 2012
Tom & Zeszyt: Tom 2 (2009) - Zeszyt 1 (June 2009)
Zakres stron: 5 - 19
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
1805-4196
ISSN
1803-2427
Pierwsze wydanie
20 Jun 2008
Częstotliwość wydawania
3 razy w roku
Języki
Angielski

Bičík, I. (1996). Land Use Land Cover Changes in the Czech Republic 1845-1995. Geografie - sborník ČGS 101, č. 2. p. 92-109.10.37040/geografie1996101020092Search in Google Scholar

Blažek, I, Vávra, J. (1998). Karmínová barva života. CDesign. Retrieved 2008-04-11, from http://www.cdesign.cz/h/Clanky/AR.asp?ARI=381Search in Google Scholar

Buček, A, Lacina, J. (2001). Harmonická kulturní krajina venkova - sny a realita. Tvář naší země - krajina domova. 1. vyd. Praha: Česká komora architektů. p. 71-76.Search in Google Scholar

Buček, A, Lacina, J. (2007). Geobiocenologie II. Geobiocenologická typologie krajiny České republiky. Brno: Ediční středisko MZLU. 244 pp.Search in Google Scholar

Čermák, P, Kohel, J & Ondráček, V. (2004). Antropozemě hnědouhelné severočeské pánve. Energetika, Vol. 54, No. 7, p. 12-15.Search in Google Scholar

Culek, M. (1994). Biogeografické členění České republiky. Praha: Enigma. 348 pp.Search in Google Scholar

Drobilová, L. (2007). Vývoj využívání krajiny Kuřimska a jejích změn v historickém kontextu. ÚSES - zelená páteř krajiny 2007. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce. p.16-26. ISBN 978-80-86386-98-0.Search in Google Scholar

Iverson, L.R. (1988). Land-use change in Illinois, USA: The influence of landscape attributes on current and historic land use. Landscape Ecology 2. p. 45-62.10.1007/BF00138907Search in Google Scholar

Lipský, Z. (2000). Sledování změn v kulturní krajině. Praha.: Lesnická práce. 71 pp. ISBN 80-213-0643-2.Search in Google Scholar

Lipský, Z., Nováková, E. (1994). Historický vývoj krajiny a mapování biotopů. Mapování biotopů - seminář k 75. výročí VŚZ. Praha: VŠZ. p. 89-93.Search in Google Scholar

Mackovčin, P, Demek, J & Havlíček, M. (2006). Význam historických máp pre štúdium vývoja krajiny Českej republiky za posledních 250 rokov. Geografická revue, Vol. 2, No. 2, p. 159-171.Search in Google Scholar

Moravčíková, Z. (2006). Historický vývoj kultúrnej krajiny na príklade k.ú. Dúbravka (Bratislava). In Dreslerová, J. (Ed.), Sborník příspěvků z mezinárodní mezioborové konference Venkovská krajina 2006. p. 134-138. Slavičín: ZO ČSOP Veronica, 2006.Search in Google Scholar

Olsson, E.G.A., Austreim, G. & Grenne, S.N. (2000). Landscape change patterns in mountains, land use and environmental diversity, Mid-Norway 1960-1993. Landscape Ecology. 15. p. 155-170.10.1023/A:1008173628016Search in Google Scholar

Quitt, E. (1971). Klimatické oblasti Československa. Brno: Geografický ústav ČSAV.Search in Google Scholar

Severočeské doly, a.s. (2008). Výroční zpráva za rok 2007. Praha: B.I.G. Prague. 135 pp.Search in Google Scholar

Simon, J., Buček, A., Drobilová, L. & Mazal, P. (2007). Strategie rekultivované krajiny Dolů Bílina. Brno: MZLU. 75 pp.Search in Google Scholar

Skaloš, J. (2006). Význam sledování změn struktury krajiny při obnově mimoprodukčních funkcí intenzivně využívané zemědělské krajiny. In Dreslerova, J., Packová, P., (Ed.), Ekologie krajiny a krajinné plánování. p. 149-154. 2. sborník příspěvků z konference CZIALE. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, ISBN 80-86386-82-1.Search in Google Scholar

Stránská, T. (2007). Využití historických map při vymezování ekologických sítí. ÚSES - zelená páteř krajiny 2007. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce. p. 97-103. ISBN 978-80-86386-98-0.Search in Google Scholar

Tasser, E., Walde, J., Tappeiner, U., Teutsch, A. & Noggler, W. (2007). Land-use changes and natural reforestation in the Eastern Central Alps. Agriculture Ecosystems & Environment 118. p. 115-12910.1016/j.agee.2006.05.004Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo