1. bookVolumen 60 (2011): Heft 2 (June 2011)
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Erstveröffentlichung
14 Jul 2011
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch
Uneingeschränkter Zugang

Habitat demands and population characteristics of the rare plant species Gladiolus imbricatus L. in the Frenštát region (NE Moravia, the Czech Republic)

Online veröffentlicht: 16 Nov 2011
Volumen & Heft: Volumen 60 (2011) - Heft 2 (June 2011)
Seitenbereich: 154 - 164
Zeitschriftendaten
License
Format
Zeitschrift
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
Erstveröffentlichung
14 Jul 2011
Erscheinungsweise
3 Hefte pro Jahr
Sprachen
Englisch

Barabasz B. (1994): The effect of traditional management methods modifications on changes in meadows of Molinio-Arrhenatheretea. - Wiadomości Botaniczne, 38: 85-94.Search in Google Scholar

Barabasz B. (1998): Chronione i zagrożone gatunki łąkowe w północnej części Puszczy Niepołomickiej. - Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica, 5: 109-116.Search in Google Scholar

Bártková R. & Rybka V. (1999): Sledování populací vstavače trojzubého (Orchis tridentata Scop.) na Moravě. [Population monitoring of Orchis tridentata Scop. on middle Moravia (the Czech Republic)]. - Příroda, Praha, 15: 141-151.Search in Google Scholar

Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR 2. Academia, Praha, 1548 pp.Search in Google Scholar

Ellenberg H., Weber H.E., Düll R., Wirth V., Werner W. & Paulissen D. (1992): Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. - Scr. Geobot., 18: 1-260.Search in Google Scholar

Falkowski M. (2002): Nowe stanowisko Gladiolus imbricatus (Iridaceae) w dolinie środkowej Wisły. - Fragm. Flor. Geobot. Polonica, 9: 369-370.Search in Google Scholar

Goldblatt P. & Manning J. C. (2008): The Iris family: natural history and classification. Timber Press, Portland, Oregon, 290 pp.Search in Google Scholar

Havlová M. (2006): Syntaxonomical revision of the Molinion meadows in the Czech Republic. - Preslia, 78: 87-101.Search in Google Scholar

Hänel S. & Müller F. (2006): Verbreitung, Vergesellschaftung und Ökologie der Wiesen-Siegwurz (Gladiolus imbricatus L.) in Sachsen. - Hercynia, 39:69-87.Search in Google Scholar

Hennekens S.M. & Schaminée J.H.J. (2001): Turboveg, a comprehensive data base management system for vegetation data. - J. Veg. Sci., 12: 589-591.Search in Google Scholar

Herrmann N. (2000): Beiträge zur Morphologie und Biologie von Gladiolus palustris. - Schlechtendalia, 5: 19-25.Search in Google Scholar

Hintze J. (2001): NCSS and PASS. Number cruncher statistical systems., Kaysville, Utah, www.ncss.com. http://www.ncss.comSearch in Google Scholar

Horal D., Řepka R. & Jagoš B. (1997): Mečík bahenní (Gladiolus palustris L.) znovu v Bílých Karpatech. [Gladiolus palustris L. again in Bílé Karpaty Mts]. - Sborn. Přír. Klubu Uherské Hradiště 2: 43-45.Search in Google Scholar

Hutchings M.J. (1987): The population biology of the early spider orchid, Ophrys sphecodes Mill. II. Temporal pattern in behavior. - J. Ecol., 75: 729-742.Search in Google Scholar

Chrtek J., Plačková I., Zahradníková J., Kirschner J., Kirschnerová L., Štěpánek J., Krahulcová J., Krahulec F. & Harčarík J. (2007): Genetická variabilita vybraných horských druhů cévnatých rostlin v Krkonoších. [Genetic variability of selected vascular plant species in Giant Mts]. In Štursa J. & Knapik R. (eds.): Geoekologické problémy Krkonoš. - Sborn. Mez. Věd. Konf. 2006, Svoboda n. Úpou. Opera Corcontica, 44/1: 251-264.Search in Google Scholar

Chytrý M., Kočí M. & Kučera T. (2001): Katalog biotopů České republiky. [Habitat catalogue of the Czech Republic]. AOPK ČR, Praha, 304 pp.Search in Google Scholar

Janečková P., Wotavová K., Schödelbauerová I., Jersáková J. & Kindlmann P. (2006): Relative effects of management and environmental conditions on performance and survival of populations of a terrestrial orchid, Dactylorhiza majalis. - Biol. Conserv., 129: 40-49.Search in Google Scholar

Jogar Ü. & Moora M. (2008): Reintroduction of a rare plant (Gladiolus imbricatus) population to a river floodplain - How important is meadow management? - Restor. Ecol., 16: 382-385.Search in Google Scholar

Jongepierová I. (2008): Louky Bílých Karpat. [Meadows of Bilé Karpaty Mountains].ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, 461 pp.Search in Google Scholar

Käsermann C. & Moser D.M. (1999): Merkblätter Artenschutz: Blütenpflanzen und Farne, Stand: Oktober 1999 - Vollzug Umwelt / L'environnement pratique, BUWAL / OFEFP, Bern, 340 pp.Search in Google Scholar

Kent M. & Coker P. (1992): Vegetation description and analysis - a practical approach. Wiley, New York, NY, US, 363 pp.Search in Google Scholar

Kindlmann P. & Balounová Z. (1999): Flowering regimes of terrestrial orchids: unpredictability or regularity? - Journal of Vegetation Science, 10: 269-273.10.2307/3237148Search in Google Scholar

Klimeš L., Klimešová J., Hendrik R. & van Groenendael J. (1997): Clonal plant architectures: a comparative analysis of form and function, pp. 1-29. In: de Kroon H. & van Groenendael J. (eds.): The ecology and evolution of clonal plants. Backhuys Publishers, Leiden, the Netherlands. 453 pp.Search in Google Scholar

Kose M. & Moora M. (2005): Monitoring the Wild gladiolus (Gladiolus imbricatus) population under different meadow management regimes, pp. 70-71. In: Rannap R., Briggs L., Lotman K., Lepik I. & Rannap V. (eds.): Coastal meadow management: best practice guidelines. Ministry of the Environment of the Republic of Estonia, Tallinn, 95 pp.Search in Google Scholar

Kostrakiewicz K. (2007): The effect of dominant species on numbers and age structure of Iris sibirica L. population on blue moor-grass meadow in southern Poland. - Acta. Soc. Bot. Pol., 76: 165-173.Search in Google Scholar

Kostrakiewicz K. & Wróblewska A. (2008): Low genetic variation in subpopulations of an endangered clonal plant Iris sibirica in southern Poland. - Ann. Bot. Fennici, 45: 186-194.10.5735/085.045.0303Search in Google Scholar

Krátká M. (in litt.): Populační dynamika vstavače kukačky (Orchis morio L.) na vybraných lokalitách střední Moravy. (Diplomová práce). [Population dynamics of plant species Orchis morio on selected sites of middle Moravia (the Czech Republic)]. (Diploma thesis). Faculty of Science, Palacký University in Olomouc, 2006, Olomouc, 50 pp.Search in Google Scholar

Kubát K. et al. (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the flora of the Czech Republic]. Academia, Praha, 928 pp.Search in Google Scholar

Liira J., Issak M., Jogar Ü., Mändoja M. & Zobel M. (2009): Restoration management of a floodplain meadow and its cost-effectiveness - the results of a 6-year experiment. - Ann. Bot. Fenn., 46: 397-408.Search in Google Scholar

Meusel H., Jäger E. & Weinert E. (1965): Vergleichende Chronologie der Zentraleuropäischen Flora. G. Fischer, Jena, 583 pp.Search in Google Scholar

Moora M., Kose M. & Jogar Ü. (2007): Optimal management of the rare Gladiolus imbricatus in Estonian coastal meadows indicated by its population structure. - Appl. Veg. Sci., 10:161-168.Search in Google Scholar

Moravec J. et al. (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. [Plant communities of the Czech Republic and their endangerment]. - Severočeskou přírodou, Litoměřice, 2. Vydání, 206 pp.Search in Google Scholar

Münzbergová Z. (2005): Determinants of species rarity: Population growth rates of species sharing the same habitat. - Am. J. of Bot., 92(12): 1987-1994.10.3732/ajb.92.12.1987Search in Google Scholar

Novotná P. (in litt.): Srovnání populační dynamiky Gladiolus palustris a Gladiolus imbricatus na území České republiky. (Diplomová práce). [The population-dynamic comparison of Gladiolus palustris and Gladiolus imbricatus in the Czech Republic]. (Diploma thesis). Charles University in Prague, 2007, Praha.Search in Google Scholar

Peintinger M. (2000): Langfristige Veränderung der Blühhäufigkeit seltener Geophyten in Pfeifengraswiesen: zeitlicher Trend oder Einfluss von Wasserstand und Wetter? - Bauhinia, 14: 33-44.Search in Google Scholar

Petříček V. et al. (1999): Péče o chráněná území I., Nelesní společenstva. [Management of protected areas I., Non-forest communities]. AOPK ČR, Praha, 456 pp.Search in Google Scholar

Procházka F. (2001): Černý a červený seznam cévnatých rostlin České republiky (stav roce 2000). [Black and red list of vascular plant species of the Czech Republic]. - Příroda 18, Praha, 166 pp.Search in Google Scholar

Rombel-Bryzek A. (2007): Stanowisko mieczyka dachówkowatego Gladiolus imbricatus L. w parku Krajobrazowym Chełmy na Pogórzu Kaczawskim. - Chrońmy Przyrode Ojczysta, 63: 101-105.Search in Google Scholar

Rybka V. & Novotná P. (2005): Metodika monitoringu evropsky významného druhu - mečík bahenní (Gladiolus palustris). [The monitoring methodology of European important plant species - Gladiolus palustris]. AOPK ČR, Praha, 7 pp.Search in Google Scholar

Sedláčková M. (1978): Floristické poznámky k výskytu mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus L.) ve Frenštátské kotlině. [Floristics notes about occurrence of Gladiolus imbricatus L. on Frenštát basin]. - Vlastiv. Sborn. okresu Nový Jičín, 22: 59-68.Search in Google Scholar

Sedláčková M. (1993): Přírodní památka "Louky na Bystrém". [The natural monument "Louky na Bystrém"]. - Hlasy Muz. ve Frenštátě p. R., 10: 14-17.Search in Google Scholar

Sedláčková M. (2005): Vzácné ohrožené rostliny na Frenštátsku. [Rare and endangered plants on Frenštát region]. - Hlasy Muz. ve Frenštátě p. R., 22: 20-27.Search in Google Scholar

Shefferson R.P., Proper J., Beissinger S.R. & Simms E.L. (2003): Life histrory trade-offs in a rare orchid: The cost of flowering, dormancy, and sprouting. - Ecology, 84: 1199-1206.10.1890/0012-9658(2003)084[1199:LHTIAR]2.0.CO;2Search in Google Scholar

Somodi I., Virágh K. & Podani J. (2008): The effect of the expansion of the clonal grass Calamagrostis epigejos on the species turnover of a semi-arid grassland. - Appl. Veg. Sci., 11: 187-192.10.3170/2008-7-18354Search in Google Scholar

Tamm C.O. (1972): Survival and flowering of some perennial herbs. II. The behaviour of some orchids on permanent plots. - Oikos, 23: 23-28.10.2307/3543923Search in Google Scholar

Tamm C.O. (1991): Behaviour of some orchid populations in a changing environment. Observations on permanent plots, 1943-1990. - Population ecology of terrestrial orchids, pp. 1-13.Search in Google Scholar

Tamm C.O. (1991): Behaviour of Some Orchid Populations in a Changing Environment: observation on Permanent Plots, 1943-1990, pp. 1-15. In Wells T.C.E. & Willems J.H. (eds.): Population Ecology of Terrestrial Orchids. The Hague: SPB Acad. Publ., 189 pp.Search in Google Scholar

ter Braak C.F.J. & Šmilauer P. (2002): CANOCO reference manual and CanoDraw for Windows user's guide: Software for Canonical Community Ordination (vision 4.5). Microcomputer Power, Ithaca, New York, USA, 352pp.Search in Google Scholar

Tichý L. (2002): JUICE, software for vegetation analysis and classification. - J. Veg. Sci., 3: 451-453.Search in Google Scholar

Tutin T.G., Heywood V.H., Burges N A., Moore D.M., Valentine E.D.H., Walters S.M. & Webb D.A. (1980): Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones). Cambridge University Press, 452 pp.Search in Google Scholar

van der Maarel E. (1993): Relations between sociological-ecological species groups and Ellenberg indicator values. - Phytocoenologia, 23: 343-362.10.1127/phyto/23/1993/343Search in Google Scholar

van Raamsdonk L.W.D. & de Vries T. (1989): Biosystematic Studies in European Species of Gladiolus (Iridaceae). - Plant Syst. Evol., 165: 189-98.Search in Google Scholar

Wotavová K., Balounová Z. & Kindlmann P. (2004): Factors affecting persistence of terrestrial orchids in wet meadows and implications for their conservation in a changing agricultural landscape. - Biol. Conserv., 118: 271-279.Search in Google Scholar

Zelená V. (1967): Rozšíření Gladiolus imbricatus L. a Gladiolus paluster Gaud. na území Československa. [Distribution of Gladiolus imbricatus L. and Gladiolus paluster Gaud. in the Czechoslovakia]. - Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov., Bratislava, 13: 19-40.Search in Google Scholar

Empfohlene Artikel von Trend MD

Planen Sie Ihre Fernkonferenz mit Scienceendo