Otwarty dostęp

Mechanical Surface Treatments for Improving Fatigue Behavior in Titanium Alloys

 oraz    | 17 paź 2008

Zacytuj

eISSN:
2083-4799
ISSN:
1730-2439
Język:
Angielski
Częstotliwość wydawania:
4 razy w roku
Dziedziny czasopisma:
Materials Sciences, Functional and Smart Materials