1. bookTom 16 (2021): Zeszyt 2 (December 2021)
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2309-5377
Pierwsze wydanie
30 Dec 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
access type Otwarty dostęp

Mahler’s Conjecture on ξ(3/2)nmod 1

Data publikacji: 02 Feb 2022
Tom & Zeszyt: Tom 16 (2021) - Zeszyt 2 (December 2021)
Zakres stron: 49 - 70
Otrzymano: 27 Feb 2019
Przyjęty: 29 Aug 2021
Informacje o czasopiśmie
License
Format
Czasopismo
eISSN
2309-5377
Pierwsze wydanie
30 Dec 2013
Częstotliwość wydawania
2 razy w roku
Języki
Angielski
Abstract

K. Mahler’s conjecture: There exists no ξ ∈ ℝ+ such that the fractional parts {ξ(3/2)n} satisfy 0 {ξ(3/2)n} < 1/2 for all n = 0, 1, 2,... Such a ξ, if exists, is called a Mahler’s Z-number. In this paper we prove that if ξ is a Z-number, then the sequence xn = {ξ(3/2)n}, n =1, 2,... has asymptotic distribution function c0(x), where c0(x)=1 for x ∈ (0, 1].

Keywords

MSC 2010

MAHLER, K.: An unsolved problem on the powers of 3/2, J. Austral. Math. Soc. 8 (1968), 313–321.10.1017/S1446788700005371Search in Google Scholar

STRAUCH, O.: On distribution functions of ξ(3/2)n mod 1, Acta Arith. 81 (1997), no. 1, 25–35.Search in Google Scholar

YOUNG, L. C.: General inequalities of Stieltjes integrals and the convergence of Fourier series, Math. Ann. 115 (1938), no. 1, 581–612.Search in Google Scholar

Polecane artykuły z Trend MD

Zaplanuj zdalną konferencję ze Sciendo